2011-04-29 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2011 m. balandžio 29 d.
  1. Dėl pritarimo AB Turto banko ( nuo 2011-04-01 pertvarkyto į VĮ Turto banką) 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto

Pritarta AB Turto banko (nuo 2011-04-01 pertvarkyto į VĮ Turto banką) 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, kurį pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22 straipsnį sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir AB Turto banko (nuo 2011-04-01 pertvarkyto į VĮ Turto banką) 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir nutarta teikti juos įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions