2016 m. duomenų pateikimas

Pranešimas paskelbtas 2017 m. sausio 23 d.

2016 m. sąnaudų ir kito turto duomenų pateikimas VTIPS

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – Taisyklės), 4 punktu, Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamas duomenų už 2016 metus pateikimo į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą kalendorius ir nustatoma, kad turto valdytojai duomenis apie nekilnojamąjį ir kitą turtą privalo pateikti iki 2017 m. kovo 15 d.

VĮ Turto banko įsakymas dėl informacijos už 2016 metus suvedimo į VTIPS kalendoriaus patvirtinimo

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions