PRATĘSIAMAS 2016 M. SĄNAUDŲ IR KITO TURTO DUOMENŲ PATEIKIMAS VTIPS

Pranešimas paskelbtas 2017 m. kovo 22 d.

Informuojame, kad vadovaujantis 2017 m. kovo 21 d. VĮ Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P1-61 „Dėl VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2017-01-20 įsakymo Nr. P1-23 „Dėl informacijos už 2016 metus suvedimo į valstybės turto informacinę paieškos sistemą kalendoriaus“ pakeitimo“ nustatyta, kad turto valdytojai duomenis už 2016 metus apie nekilnojamąjį ir kitą turtą privalo pateikti iki 2017 m. kovo 31 d.

Pridedame institucijų, pateikusių arba nepateikusių 2016 metų duomenis apie nekilnojamąjį ir kitą turtą į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS), sąrašą.

Iki 2017-03-28 sąnaudas pateikusių (nepateikusių) institucijų sąrašas

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. P1-61


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions