Dėl 2017 m. sąnaudų ir kitų duomenų pateikimo į VTIPS

Pranešimas paskelbtas 2018 m. sausio 17 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – Taisyklės), 4 punktu, Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamas duomenų už 2017 metus pateikimo į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą kalendorius ir nustatoma, kad turto valdytojai duomenis į VTIPS privalo pateikti  iki 2018 m. kovo 16 d. (pratęsta iki 2018 m. kovo 30 d.)

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. P1-19

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-03-15 įsakymas P1-65 dėl duomenų teikimo termino pratęsimo iki 2018-03-30


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions