Stabdomas UAB „Geoterma“ privatizavimas

Pranešimas paskelbtas 2018 m. sausio 24 d.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Geoterma“ Lietuvos Respublikos Seimo pritarimu įtraukta į antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, stabdomos bendrovės privatizavimo aukciono procedūros.

Lietuvos Respublikos Seime 2018 m. sausio 12 d. vykusiame posėdyje balsų dauguma buvo pritarta  Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymui.

Įmonės privatizavimo aukcionas turėjo vykti sausio 31 dieną. Siekiant geriausiomis sąlygomis parduoti uždarosios akcinės bendrovės “Geoterma” akcijas, dėl bendro akcijų pardavimo buvo sudaryta Turto banko sutartis su bendrove “Lietuvos energijos gamyba”, valdančia 23,44 proc. įmonės akcijų. Planuota parduoti “Geotermos” 100 proc. akcijų paketą už 1 eurą, viešo aukciono laimėtoją įpareigojant grąžinti bendrovės skolą Finansų ministerijai iki rugsėjo 1 dienos. Taip pat užtikrinant, kad įmonėje būtų tęsiami Europos Sąjungos finansuojami projektai inžinerijos mokslinių tyrimų srityje ir ne trumpiau nei penkerius metus po privatizavimo mokslininkams būtų sudarytos sąlygos atlikti tyrimus pagal finansuojamus projektus ir programas geotermijos srityje.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions