UAB „GEOTERMA“ 100 % akcijų paketas

2017-11-30 Informacinis biuletenis 3(17)

Pradinė pardavimo kaina 1 Eur

Dokumentų rinkinys parduodamas nuo 2018-01-22 iki 2018-01-29
Paraiškos priimamos nuo 2018-01-22 iki 2018-01-30
Vokai su paraiškomis atplėšiami 2018-01-31 10 val.

Privatizavimo sąlygos:

  1. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) be VĮ Turto banko sutikimo neturės teisės akcijų, įsigytų pagal šį privatizavimo sandorį, parduoti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti ir (ar) perduoti šioms akcijoms suteiktas turtines ir neturtines teises iki bus grąžinta Bendrovės skola Finansų ministerijai.
  2. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) privalo grąžinti Bendrovės skolą Finansų ministerijai skolos sutartyje nustatytais terminais, t.y. iki 2018-09-01,  bei  iki privatizavimo sandorio pasirašymo dienos privalo pateikti kredito įstaigos garantiją ar laidavimą dėl Bendrovės skolos Finansų ministerijai. VĮ Turto bankui sutikus laidavimo suma gali būti peržiūrima (mažinama) atsižvelgiant į skolos Finansų ministerijai sumažėjimą.
  3. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) privalo užtikrinti, kad įmonėje būtų tęsiami Europos Sąjungos finansuojami projektai inžinerijos mokslinių tyrimų srityje pagal pasirašytas sutartis.
  4. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) privalo užtikrinti, kad ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo privatizavimo sandorio pasirašymo dienos įmonėje būtų sudarytos sąlygos mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus geotermijos srityje pagal finansuojamus projektus ir programas.
  5. Jei potencialus investuotojas parengs Bendrovės skolos Finansų ministerijai restruktūrizavimo projektą ir pateiks jį VĮ Turto bankui nustatytąja tvarka, tai VĮ Turto bankas įsipareigoja pateikti motyvuotą prašymą Finansų ministerijai dėl Bendrovės skolos ir palūkanų restruktūrizavimo.

Veiklos kryptis: garo ir karšto vandens gamyba (nuo 2017-03-01 veikla nevykdoma).

Metinė 2016 m. apyvarta – 1 228 tūkst. Eur

Bendras pastatų plotas – 1 663,16 kv.m
Bendras žemės sklypų plotas – 2,5247 ha

Informaciją apie Privatizavimo objektą teikia:

Finansinio turto ir pardavimų departamentas

Direktorius Benitas Jonikas
Tel. (8 5) 278 09 62; mob. tel. 8 615 89390; el. p. benitas.jonikas@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vadovė Girda Valiulytė
Tel. (8 5) 278 09 04, mob. tel. 8 646 00544, el. p. girda.valiulyte@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vyresnioji specialistė Gražina Veželienė
Tel. (8 5) 278 0938, mob. tel. 8 614 85873, el. p. grazina.vezeliene@turtas.lt

Žemės sklypas,  Klaipėdoje, Lypkių g. 17 (nuomojamas) – 2,0648 ha
Žemės sklypas,  Klaipėdoje, Rimkų g. 14 (nuomojamas) – 0,21 ha
Žemės sklypas, Klaipėdoje, buvęs Rimkų kaimas (nuomojamas) – 0,2499 ha
Pastatai, esantys Klaipėdoje, Lypkių g.17
Gamybinis pastatas (plotas 1607,91 m²)
Siurblinė (plotas 55,25 m²)
Inžineriniai tinklai Klaipėdoje, Rimkų g., Jūrininkų pr. ir Kretingos r., Vydmantų kaime

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions