UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ 100 % akcijų paketas

2018-01-25 Informacinis biuletenis Nr. 1(18)

Pradinė pardavimo kaina 636 000 Eur

Dokumentų rinkinys parduodamas  nuo 2018-02-05 iki 2018-03-05
Dokumentų rinkinio kaina 145 Eur
Banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį –
LT51 7044 0600 0044 3925 SEB bankas, AB

Objekto apžiūra įsigijus dokumentų rinkinį ir iš anksto susitarus.
Kontaktai dėl objekto apžiūros: Šarūnas Nenartavičius, mob. tel. +370 687 31 282
Paraiškos priimamos nuo 2018-02-27 iki 2018-03-06
Vokai su paraiškomis atplėšiami 2018-03-07 10 val.

Veiklos kryptis – žuvų rūšiavimas ir perdirbimas,
žuvininkystės produktų supirkimas, ledo gamyba.
Metinė 2016 m. apyvarta – 73 tūkst. Eur
Bendras pastatų plotas – 1450kv.m
Žemės sklypo plotas – 0,1146 ha

Žuvų aukciono pastatas, Nemuno g. 40B, Klaipėda
Pastato plotas – 1374,20 m²
Ledo cechas
Pastato plotas – 76,13 m²
Žemės sklypas (nuomojamas) – 0,1446 ha, Nemuno g. 40B, Klaipėda,
leista naudotis 0,0609 ha krantinės konstrukcine dalimi.

Potencialiems pirkėjams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai: potencialus pirkėjas turi atitikti nacionalinio saugumo interesus, t.y. atitikti visas Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnio 10 dalies 1-6 punktuose nustatytas sąlygas. Šias sąlygas turėtų atitikti ir asmuo, kuriam aukciono laimėtojas perparduotų Bendrovės akcijas ar Bendrovė parduotų nekilnojamąjį turtą.

Trečiųjų asmenų teisės į privatizuojamą objektą:
1. AB DNB banko (dabar- Luminor Bank AB) suteiktai kreditinei linijai ir kreditavimo sutarčiai užtikrinti:
– hipotekos sutartimi įkeisti žuvų aukciono, ledo cecho pastatai ir žemės sklypo subnuomos teisė.
– esamos ir būsimos (gautinos ) Bendrovės piniginės lėšos visose ir būsimose sąskaitose pateiktos kaip finansinis užstatas.
2. Prievolių vykdymo užtikrinimui areštuotas įmonės turtas, apribota turto disponavimo teisė.
3. Dėl dalies skolų išduoti vykdomieji raštai.

Privatizavimo sąlygos:
1. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) privalo vykdyti 2014-08-14 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ paramos sutarties Nr. 3UOS-3-14-01-PR001 sąlygas.
2. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) privalo laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo bei Uosto naudojimo taisyklių reikalavimų, patvirtintų LR susisiekimo ministro 1997-07-07 d. įsakymu Nr. 264.
3. Potencialus pirkėjas (viešo aukciono laimėtojas) uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią komercinę ir ūkinę veiklą, kuri atitinka Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcinę paskirtį.

Pastabos:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos sudarymo ir šios komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka potencialus pirkėjas (potencialus dalyvis) privalo kreiptis į Komisiją dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams pateikiant minėto nutarimo 10 punkte nurodytąją informaciją. Teikdamas paraišką dalyvauti viešame aukcione potencialus pirkėjas kartu su kitais dokumentais privalo pateikti ir kreipimosi į Komisiją įregistruotą kopiją.
2. Tuo atveju, jei įvykus aukcionui Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo nuostatomis,  priims sprendimą, kad viešo aukciono laimėtojas neatitinka nacionalinio saugumo interesų, aukcionas bus laikomas neįvykusiu.
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos registrų kartotinės pažymos.

Daugiau informacijos: Žuvų programa 2018-01

Informaciją apie Privatizavimo objektą teikia:

Finansinio turto ir pardavimų departamentas

Direktorius Benitas Jonikas
Tel. (8 5) 278 09 62; mob. tel. 8 615 89390; el. p. benitas.jonikas@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės  vadovė Girda Valiulytė
Tel. (8 5) 278 09 04, mob. tel. 8 646 00544, el. p. girda.valiulyte@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vyresnioji specialistė Gražina Veželienė
Tel. (8 5) 278 0938, mob. tel. 8 614 85873, el. p. grazina.vezeliene@turtas.lt

Žemės sklypas Nr. 235, Nemuno g. 40B (nuomojamas) – 0,1446 ha ir leista naudotis krantinės konstrukcine dalimi, užimančia 609 m² ploto
Pastatai, esantys Klaipėdoje, Nemuno g. 40B
Žuvų aukciono pastatas (plotas 1374,20 m²)
Ledo cechas (plotas 76,13 m²)

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions