Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimas

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarka

Turto bankas vykdydamas Atnaujinimo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą pagal 2014-12-23 LRV nutarimą Nr. 1453 „Dėl LRV 2007-10-10 nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Atnaujinimo sąrašas), Turto banko sudarė su 19 institucijų susitarimus dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir atitinkamai vykdomos užsakovo funkcijas statant naujus ir rekonstruojant objektus bei atliekant šių objektų, kurių objektų statybos/rekonstravimo užsakovo funkcijos nebuvo perduotos, finansuotojo funkcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (įstatymo 2014-10-01 redakcija) 18 straipsnio nuostatomis, nauji atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto objektai į Atnaujinamo sąrašą netraukiami ir šis valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo būdas, įgyvendinus dabar minėtame sąraše esančius projektus, daugiau nebus taikomas. Minėti atnaujinimo projektai bus baigiami įgyvendinti vadovaujantis Atnaujinamo sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 328 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1022 redakcija), nuostatomis.

Įsigaliojus Centralizuotai valdomo valstybės turto (toliau – CVVT) valdytojo įstatymą optimizuojantį valstybės nekilnojamojo turto valdymo institucinę struktūrą bei įdiegiant centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo modelį, pagrįstą laipsnišku valstybės nekilnojamojo turto nuomos principo įgyvendinimu, buvo įtvirtinta centralizuota valstybės nekilnojamojo turto perdavimo nuosavybėn sistema. Siekiant atnaujinti CVVT vadovaujamasi Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148. Turto bankas, kaip CVVT valdytojas įgyvendindamas, centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą ir priežiūrą, vykdo tolesnį valstybės nekilnojamojo turto ir CVVT turto atnaujinimą (modernizavimą).

Įvykdyti projektai

Vykdomi ir planuojami projektai

Energinio vartojimo auditas


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions