Valstybės įmonė Turto bankas (įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius) skelbia šio valstybės nekilnojamojo turto aukcioną

18,5174 ha žemės sklypas ir jame esantys negyvenamosios paskirties statiniaiAdresas Jočionių g. 55, Vilnius Miestas/gyvenvietė Vilnius Savivaldybė Vilniaus m.
Unikalus Nr.4400-0970-4761Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisNuotekų šalinimo tinklųStatybos pabaigos metai2006
Unikalus Nr.4400-0970-4783Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisNuotekų šalinimo tinklųStatybos pabaigos metai2006
Unikalus Nr.4400-0970-4829Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisVandentiekio tinklųStatybos pabaigos metai2006
Unikalus Nr.4400-0970-6156Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisNaftos tinklųStatybos pabaigos metai2006Žymėjimas planeMR, PL
Unikalus Nr.4400-0970-6245Nekilnojamojo turto tipasKiti inžineriniai statiniaiNekilnojamojo turto paskirtisKiti inžineriniai statiniai (kiemo)Statybos pabaigos metai2006Žymėjimas planeTv
Unikalus Nr.4400-0970-6267Nekilnojamojo turto tipasKiti inžineriniai statiniaiNekilnojamojo turto paskirtisKiti inžineriniai statiniaiStatybos pabaigos metai2006Žymėjimas planevsb
Unikalus Nr.4400-0988-1547Nekilnojamojo turto tipasNegyvenamas pastatasNekilnojamojo turto paskirtisKitaBendras plotas, m²227.22Užstatytas plotas, m²287Statybos pabaigos metai2006Pastato aukštų skaičius1Šildymo tipasVietinis centrinis šildymasŽymėjimas plane1H1/p
Unikalus Nr.4400-0988-1569Nekilnojamojo turto tipasNegyvenamas pastatasNekilnojamojo turto paskirtisKitaBendras plotas, m²81.42Užstatytas plotas, m²73Statybos pabaigos metai2006Pastato aukštų skaičius1Šildymo tipasVietinis centrinis šildymasŽymėjimas plane2H1/p
Unikalus Nr.4400-1014-7576Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisVandentiekio tinklųStatybos pabaigos metai2006
Unikalus Nr.4400-1015-2186Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisNuotekų šalinimo tinklųStatybos pabaigos metai2006
Unikalus Nr.4400-1015-2202Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisNuotekų šalinimo tinklųStatybos pabaigos metai2006
Unikalus Nr.4400-1015-7094Nekilnojamojo turto tipasInžineriniai tinklaiNekilnojamojo turto paskirtisNuotekų šalinimo tinklųStatybos pabaigos metai2006


Žemės sklypo plotas, ha18.5174Žemės sklypo paskirtiskitaŽemės sklypo unikalus Nr.0101-0067-0034Žemės sklypo kadastrinis numeris0101/0067:34Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

1. I - ryšių linijų apsaugos zonos.
2. VI - elektros linijų apsaugos zonos.
3. IX - dujotiekių apsaugos zonos.
4. XXVII - saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.
5. XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
6. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Preliminarias žemės sklypo ribas ir kitą informaciją galite sužinoti VĮ Registrų centro interneto svetainėje (www.regia.lt). teikiama regionų geoinformacinės aplinkos paslauga. Patekus į žemėlapį ir norint pamatyti žemės sklypo ribas reikia pažymėti varnelę “Sklypai” tinklalapio dešinėje, o paspaudus ant mėlyno apskritimo su raidele "i" prie varnelės "Sklypai" ir po to paspaudus žemėlapyje ant sklypo, pamatysite ir unikalų sklypo numerį.
Rodyti žemės sklypą >


Pradinė NT pardavimo kaina3 279 763,00 €Pradinė žemės sklypo pardavimo kaina5 590 000,00 €Žemės sklypo parengimo/formavimo išlaidos43,88 €Bendra pradinė pardavimo kaina8 869 807,00 €
Aukciono pradžia2018 m. gegužės 14 d. 09:00Aukciono dalyvių registravimo pradžia2018 m. gegužės 7 d. 00:00Aukciono dalyvių registravimo pabaiga2018 m. gegužės 9 d. 23:59
Registracijos mokesčio dydis200,00 €Garantinio įnašo dydis150 000,00 €Kainos didinimo intervalas10 000,00 €


Elektroninis aukcionasBendrosios aukciono sąlygos

asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kainai sumokėti LT14 7044 0600 0044 3912 AB SEB banke, SWIFT kodas CBVILT2X, gavėjas – VĮ Turto bankas, įm. k. 112021042, mokėjimo paskirtis – parduodamo turto adresas.
Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei valstybės įmonės Turto banko organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2017-06-30 įsakymu Nr. P1-134 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo taisyklių bei valstybės įmonės Turto banko organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, kai žemės sklypas parduodamas, terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu rinkodara@turtas.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Tais atvejais, kai aukcione parduodamam nekilnojamajam turtui priskirtas žemės sklypas išnuomojamas, žemės sklypo nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

Kitos aukciono sąlygos

Statinių pradinę pardavimo kainą sudaro 2.710.547,93 EUR plius 569.215,07 EUR PVM; žemės sklypo pradinę pardavimo kainą sudaro 4.619.834,81 EUR plius 970.165,31 EUR PVM, plius 43,88 EUR žemės sklypo formavimo išlaidų. Statinių baigtumo procentas: Priešgaisrinė siurblinė 1H1/p (u.n. 4400-0988-1547)- 86 proc.; Lietaus ir fekalinių vandenų siurblinė 2H1/p (u.n.4400-0988-1569) - 89 proc.; Mazuto rezervuarai 4 vnt. su apsauginiais grunto pylimais (u.n.4400-0970-6156) - 60 proc.; Fekalinės kanalizacijos vamzdynas (u.n. 4400-0970-4783)- 60 proc.; Priešgaisrinio vandentiekio vamzdynas (u.n. 4400-0970-4829) - 60 proc; Tvora (teritorijos aptvėrimas) Tv (u.n. 4400-0970-6245) - 60 proc.; Vandens surinkimo baseinai (akumuliacinės talpos) (u.n. 4400-0970-6267) - 60 proc; Lietaus kanalizacijos vamzdynai (u.n. 4400-0970-4761, u.n. 4400-1015-2186, u.n. 4400-1015-2202, u.n. 440l0-1015-7094) - 60 proc; Šalto vandens tiekimo vamzdynas (u.n.4400-1014-7576)-60 proc. Priešgaisrinės siurblinės u.n. 4400-0991-4216 priklausiniai: Priešgaisrinis rezervuaras (r1), u.n. 4400-0991-4216; Putokšlio rezervuaras (r2), u.n. 4400-0991-4238; Putokšlio rezervuaras (r3) u.n. 4400-0991-4250; Atraminė siena, laiptai, u.n. 4400-0991-4281, kurie nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.


Kontaktai informacijai apie turtą


Karolina Vaičiukienė

El. paštas karolina.vaiciukiene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 278 0977
Mob. telefonas 8 677 92 290

Kontaktai registracijos ir sutarčių klausimams


Ligita Petravičienė

El. paštas ligita.petraviciene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 278 0934
Mob. telefonas 8 686 52 440

Kontaktai apžiūros klausimams

ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ATMINTINĖValstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions