Valstybės įmonė Turto bankas (įm. k. 112021042, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius) skelbia šio valstybės nekilnojamojo turto aukcioną

Administracinis pastatas, mechaninės dirbtuvės, garažas su žemės sklypu



Adresas Smėlynės g. 17, Panevėžys Miestas/gyvenvietė Panevėžys Savivaldybė Panevėžio m.
Unikalus Nr.4400-0107-7981Nekilnojamojo turto tipasNegyvenamas pastatasNekilnojamojo turto paskirtisAdministracinėBendras plotas, m²633.71Užstatytas plotas, m²233Statybos pabaigos metai1930Pastato aukštų skaičius3Šildymo tipasCentrinis šildymas iš centralizuotų sistemųŽymėjimas plane1B3p
Unikalus Nr.4400-0107-8146Nekilnojamojo turto tipasPagalbinis pastatasNekilnojamojo turto paskirtisPagalbinio ūkioBendras plotas, m²141Užstatytas plotas, m²141Statybos pabaigos metai1930Pastato aukštų skaičius1Žymėjimas plane2G1p
Unikalus Nr.4400-0107-8498Nekilnojamojo turto tipasPagalbinis pastatasNekilnojamojo turto paskirtisPagalbinio ūkioBendras plotas, m²144Užstatytas plotas, m²144Statybos pabaigos metai1970Pastato aukštų skaičius1Žymėjimas plane3I1p
Unikalus Nr.4400-0107-8602Nekilnojamojo turto tipasKiti inžineriniai statiniaiNekilnojamojo turto paskirtisKiti inžineriniai statiniai (kiemo)Statybos pabaigos metai1960


Žemės sklypo plotas, ha0.101Žemės sklypo paskirtiskitaŽemės sklypo unikalus Nr.2701-0012-0221Žemės sklypo kadastrinis numeris2701/0012:221Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

1. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
2. XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
3. VI - elektros linijų apsaugos zonos.

Preliminarias žemės sklypo ribas ir kitą informaciją galite sužinoti VĮ Registrų centro interneto svetainėje (www.regia.lt). teikiama regionų geoinformacinės aplinkos paslauga. Patekus į žemėlapį ir norint pamatyti žemės sklypo ribas reikia pažymėti varnelę “Sklypai” tinklalapio dešinėje, o paspaudus ant mėlyno apskritimo su raidele "i" prie varnelės "Sklypai" ir po to paspaudus žemėlapyje ant sklypo, pamatysite ir unikalų sklypo numerį.
Rodyti žemės sklypą >


Pradinė NT pardavimo kaina152 500,00 €Pradinė žemės sklypo pardavimo kaina6 600,00 €Bendra pradinė pardavimo kaina159 100,00 €
Aukciono pradžia2018 m. sausio 15 d. 09:00Aukciono dalyvių registravimo pradžia2018 m. sausio 8 d. 00:00Aukciono dalyvių registravimo pabaiga2018 m. sausio 10 d. 23:59
Registracijos mokesčio dydis100,00 €Garantinio įnašo dydis15 910,00 €Kainos didinimo intervalas1 000,00 €


Elektroninis aukcionas



Bendrosios aukciono sąlygos

asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui bei nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kainai sumokėti LT07 7044 0600 0632 2626 AB SEB banke, SWIFT kodas CBVILT2X, gavėjas – VĮ Turto bankas, įm. k. 112021042, mokėjimo paskirtis – parduodamo turto adresas.
Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei valstybės įmonės Turto banko organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2017-06-30 įsakymu Nr. P1-134 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo taisyklių bei valstybės įmonės Turto banko organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, kai žemės sklypas parduodamas, terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu rinkodara@turtas.lt. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, kai žemės sklypas parduodamas, kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Tais atvejais, kai aukcione parduodamam nekilnojamajam turtui priskirtas žemės sklypas išnuomojamas, žemės sklypo nuomos sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

Kitos aukciono sąlygos

Žemės sklypas yra teritorijoje, įrašytoje į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą (Panevėžio miesto istorinė dalis, unikalus objekto kodas 31872). Jo naudojimas ir tvarkymas bei jame esančių statinių statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymais bei jų vykdomaisiais teisės aktais


Kontaktai informacijai apie turtą


Karolina Vaičiukienė

El. paštas karolina.vaiciukiene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 278 0977
Mob. telefonas 8 677 92 290

Kontaktai registracijos ir sutarčių klausimams


Ligita Petravičienė

El. paštas ligita.petraviciene@turtas.lt
Telefonas (8 5) 278 0934
Mob. telefonas 8 686 52 440

Kontaktai apžiūros klausimams


Algimantas Markaitis

El. paštas algimantas.markaitis@turtas.lt
Mob. telefonas 8 610 63 943

ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ATMINTINĖ



Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions