2010-12-02 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2010 m. gruodžio 2 d.
  1. Dėl įsipareigojimų Finansų ministerijai koregavimo

Pritarta apskaitos įrašų taisymams. Sumažinti įsipareigojimą pinigais, gautais realizavus iš LVKB perimtus neveiksnius aktyvus ir padidinti perimtu LVKB turtu padengtus įsipareigojimus Finansų ministerijai.

  1. Dėl AB Turto banko struktūros ir etatų sąrašo

Patvirtinta nauja AB Turto banko struktūra ir etatų sąrašas, kuris įsigalios 2011-01-01.

AB Turto banko struktūra ir etatų sąrašas

  1. Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio a. 4, Klaipėdoje turto pardavimo aukciono paskelbimo
  2. Dėl nekilnojamojo turto Pušų g. 23/Kęstučio g. 25 turto pardavimo aukciono paskelbimo
  3. Dėl nekilnojamojo turto Smetonos g. 4, Smetonos g. 2/Jogailos g. 11 turto pardavimo aukciono paskelbimo
  4. Dėl nekilnojamojo turto Rinktinės g. 38 B turto pardavimo aukciono paskelbimo

Pritarta Turto atnaujinimo skyriaus siūlymams paskelbti šio nekilnojamojo turto aukcionus.

  1. Dėl AB Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti banko dokumentus sąrašo pakeitimo

Pakeisti AB Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti banko dokumentus, sąrašo, patvirtinto AB Turto banko valdybos 2008-03-06 nutarimu Nr. SK2-7, pakeisto 2008-03-26 nutarimu Nr. SK2-10, 2, 2.1, 2.5, 3, 4, 5, 5.1, 6, 6.2 punktai bei įrašytas naujas 4.2 punktas ir jie išdėstyti taip:

„2. Administracijos vadovo pavaduotojas;

2.1. sutartis dėl skolų (išskyrus Finansų ministerijos administruojamas paskolas), kurių apskaitinė (nominali) vertė neviršija 100 tūkst. Lt;

2.5. ieškinius, pareiškimus, skundus, atsiliepimus į skundus/ieškinius ir atskiruosius skundus dėl antstolio veiksmų (neveikimo), teismų (apylinkių teismų hipotekos teisėjų) priimtų sprendimų, nutarčių, nuosprendžių ir nutarimų, kitus procesinius dokumentus, išskyrus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir dėl Finansų ministerijos perduotų AB Turto bankui administruoti paskolų;

3.Teisės skyriaus viršininkas;

4.Vyriausiasis finansininkas ir Finansų ir apskaitos skyriaus viršininko pavaduotojas;

4.2. PVM sąskaitas faktūras;

5.Administracijos vadovo pavaduotojas:

5.1. sutartis ir susitarimus, susijusius su valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimu (išskyrus susitarimus su valstybės turto valdytojais dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo), kurių apskaitinė (nominali) vertė neviršija 100 tūkst. Lt, bei valstybės nekilnojamojo turto perdavimo – priėmimo aktus, nuomos ir panaudos sutartis;

6.Bendrųjų reikalų skyriaus viršininkas; 6.2. su viešaisiais pirkimais, kurių vertė be PVM neviršija 100 tūkst. Lt; susijusius raštus fiziniams ir juridiniams asmenims.“

Ateityje keičiant AB Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti banko dokumentus sąrašą, jis bus teikiamas tvirtinti valdybos pirmininkui (administracijos vadovui).


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions