2010-12-28 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2010 m. gruodžio 28 d.
  1. Dėl nekilnojamojo turto Kretingos g. 28, Klaipėdoje turto pardavimo aukciono paskelbimo
  2. Dėl administracinio pastato Liepų g. 4, Klaipėdoje turto pardavimo aukciono paskelbimo
  3. Dėl patalpų Debreceno g. 20, Klaipėdoje turto pardavimo aukciono paskelbimo
  4. Dėl patalpų Naujoji uosto g. 20, Klaipėdoje turto pardavimo aukcionų paskelbimo
  5. Dėl nekilnojamojo turto Tilžės g. 13, Klaipėdoje turto pardavimo aukciono paskelbimo
  6. Dėl nekilnojamojo turto Malūnininkų g. 13, Klaipėdoje turto pardavimo aukciono paskelbimo
  7. Dėl poilsio namų su žemės sklypu Švenčionių rajone, Petruškų kaime turto pardavimo aukciono paskelbimo

Pritarta Turto atnaujinimo skyriaus siūlymams paskelbti šio nekilnojamojo turto aukcionus.

  1. Dėl AB Turto banko valdomo atnaujintino (parduodamo) turto reklamos

Klausimo svarstymas atidėtas.

  1. Dėl skolų nurašymo

Pritarta Skolų valdymo skyriaus siūlymui nurašyti 141 įmonės, likviduotos dėl bankroto ir išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, 20 054 288,90 Lt skolas.

  1. Dėl akcinės bendrovės Turto banko nuosavo, perimto bei pirkto už VVP materialiojo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo būdu taisyklių pakeitimo

Pakeistos Akcinės bendrovės Turto banko nuosavo, perimto bei pirkto už VVP materialiojo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo derybų būdu taisyklės, patvirtintos AB Turto banko valdybos 2005-09-15 nutarimu Nr. SK2-10 (protokolas Nr. SK1-53):

pakeista 2 punkto antra pastraipa ir išdėstyta taip:

„Derybų vedėjas – Akcinės bendrovės Turto banko (toliau – banko) valdybos pirmininko įsakymu paskirtas darbuotojas, vedantis derybas su ketinančiais pirkti turtą asmenimis.“

6, 10, 17, 18 ir 26 punktuose nurodyta sąvoka „Turto administratorius“ pakeista į „Derybų vedėjas“.

Ateityje keičiant AB Turto banko darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti banko dokumentus sąrašą, jis bus teikiamas tvirtinti valdybos pirmininkui (administracijos vadovui).


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions