Administracinių pastatų modernizavimas Energijos efektyvumo fondo lėšomis

Pranešimas paskelbtas 2018 m. balandžio 19 d.

Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas dalyvauja Europos Sąjungos Energijos efektyvinimo fondo (ENEF) programoje. Programos tikslas – didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti, efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normos reikalavimams.

ENEF lėšomis finansuojamos lengvatinės paskolos centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant energijos vartojimo efektyvumą, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES įpareigojimą 2014–2020 metų laikotarpiu kiekvienais metais renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. bendro valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, t.y. pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę ir ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą centrinės valdžios viešajame pastate.

Turto bankas Fondo lėšomis šiuo metu įgyvendina šiuos projektus:

 

Adresas: Naujoji g. 2, Alytus
Projekto pavadinimas: Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu Naujoji g. 2, Alytus, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas: M02
Projekto aprašymas: Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas pastatas Naujoji g. 2, Alytuje diegiant energetinio efektyvumo priemones ir  planuojama pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimo sutaupymų ir vietoje esamos D energetinio naudingumo pastato klasės pasiekiant B  klasę.   
Bendra finansuojama suma: 181 086,18 €

 

Adresas: L. Sapiegos g. 12, Kaunas
Projekto pavadinimas: Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu L. Sapiegos g. 12, Kaunas, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas: M03
Projekto aprašymas:  Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas pastatas L. Sapiegos g. 12, Kaune diegiant energetinio efektyvumo priemones ir  planuojama pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimo sutaupymų ir vietoje esamos E energetinio naudingumo pastato klasės pasiekiant  B klasę.           
Bendra finansuojama suma: 619 703,00 €

Turto banko Fondo lėšomis įgyvendinti projektai:

Adresas: Vasario 16-osios g. 6, Tauragė
Projekto pavadinimas: Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas: M03
Projekto aprašymas:  Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas pastatas Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje diegiant energetinio efektyvumo priemones ir  planuojama pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimo sutaupymų ir vietoje esamos E energetinio naudingumo pastato klasės pasiekiant  C klasę.           
Bendra finansuojama suma: 244 272,84 €


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions