Administracinių pastatų modernizavimas Energijos efektyvumo fondo lėšomis

Pranešimas paskelbtas 2018 m. balandžio 19 d.

Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas dalyvauja Europos Sąjungos Energijos efektyvinimo fondo (ENEF) programoje. Programos tikslas – didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti, efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normos reikalavimams.

ENEF lėšomis finansuojamos lengvatinės paskolos centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant energijos vartojimo efektyvumą, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES įpareigojimą 2014–2020 metų laikotarpiu kiekvienais metais renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. bendro valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, t.y. pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę ir ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą centrinės valdžios viešajame pastate.

Turto bankas Fondo lėšomis šiuo metu įgyvendina šiuos projektus:

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0060 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Vytenio g. 7, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Vytenio g. 7, Vilniuje modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąža, stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 646 241,79 € (ENEF – 193 872,54 €, gražinamoji subsidija 452 369,25 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0015 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Kalvarijų g. 147, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato, esančio adresu Kalvarijų g. 147, Vilniuje, modernizavimo darbai apims šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), mechaninės vėdinimo ir vėsinimo sistemos įrengimą, stogo bei šiltinto stogo šiltinimus, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, išorės perdangos šiltinimas, išorės durų keitimas, langų keitimas, elektros sistemos atnaujinimas/ modernizavimas, geriamojo vandens, buitinių nuotekų ir lietaus nuvedimo sistemos keitimas, drenažo sistemos įrengimas, bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas.

Bendra finansuojama suma: 1 605 921,72 € (ENEF – 481 776,53 €, gražinamoji subsidija 1 124 145,19 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0061 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Ozo g. 4a, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Ozo g. 4A, Vilniuje (unikalus Nr. 1097-4005-6013) modernizavimo darbus apims išorės sienų šiltinimą, cokolio šiltinimą, stogo šiltinimą, langų keitimą, durų keitimą, vėdinimo (vėsinimo) sistemos atnaujinimą, išorės šiltinto stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą/ modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemų atnaujinimą), elektros instaliacijos sistemų atnaujinimą, kitas priemones (tambūrų, laiptinių paprastasis remontas).

Bendra finansuojama suma: 909 346,35 € (ENEF – 272 803,92 €, gražinamoji subsidija 636 542,43 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0055 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Geležinio Vilko g. 3a, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilniuje (unikalus Nr. 1098-8016-8002), modernizavimo darbai apims išorės sienų šiltinimą, stogo šiltinimą, lauko durų ir garažo vartų keitimas, langų keitimas, šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas, karšto vandens sistemos modernizavimas, vėdinimo sistemos šilumogrąžos įrenginio keitimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, šalto vandens ir nuotekų sistemos modernizavimas.

Bendra finansuojama suma: 498 298,96 € (ENEF – 149 489,69 €, gražinamoji subsidija 348 809,27 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0033 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Naikupės g. 27A, Klaipėda“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Naikupės g. 27a, Klaipėdoje (unikalus Nr. 2196-6003-7015) modernizavimo darbus apims: išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą, elektros sistemos atnaujinimą/ modernizavimą, šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą(modernizavimą), vėdinimo sistemos atnaujinimą(modernizavimą), išorinių sienų cokolio šiltinimą, apšvietimo sistemos atnaujinimą/ modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, tambūrų, laiptinių paprastąjį remontą

Bendra finansuojama suma: 833 445,65 € (ENEF – 250 033,69 €, gražinamoji subsidija 583.411,96 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-11-30

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0044 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Vilniaus g. 265, Šiauliai“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Vilniaus g. 265, Šiauliuose (unikalus Nr. 2799-2018-7018) modernizavimo darbus apims išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą ir elektros sistemos atnaujinimą/ modernizavimą

Bendra finansuojama suma: 301 609,00 € (ENEF – 98 580,90 €, gražinamoji subsidija 203 028,10 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0043 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Vasario 16-osios g. 60, Panevėžyje (unikalus Nr. 2799-2018-7018) modernizavimo darbus apims išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą ir elektros sistemos atnaujinimą/ modernizavimą.

Bendra finansuojama suma: 2 166 828 € (ENEF – 650 048,40 €, gražinamoji subsidija 1.516.779,60 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-11-30

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0042 „Administracinės paskirties pastato modernizacija V. Kudirkos g. 3, Radviliškis“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu V. Kudirkos g. 3, Radviliškyje (unikalus Nr. 7195-8001-1016) modernizavimo darbus apims išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, stogo šiltinimą, šiltinto stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą ir elektros sistemos atnaujinimą/modernizavimą.

Bendra finansuojama suma: 250 308,00 € (ENEF – 75 092,40 €, gražinamoji subsidija 175 215,60 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0040 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Atgimimo g. 24, Ignalina“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Atgimimo g. 24, Ignalinoje (unikalus Nr. 4598-7000-3014) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąža, sutapdinto stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 466 242,00 € (ENEF – 139 872,60 €, gražinamoji subsidija 326.369,40 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-28

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0039 „Administracinės paskirties pastato modernizacija J. Jablonskio g. 30, Anykščiai“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu J. Jablonskio g. 30, Anykščiuose (unikalus Nr. 3497-8000-6015) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąža, sutapdinto stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą

Bendra finansuojama suma: 374 539,00 € (ENEF – 112 361,70 €, gražinamoji subsidija – 262.177,30 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0023 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Gedimino pr. 29, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Gedimino pr. 29, Vilniuje (unikalus Nr. 1094-0083-6010) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąža, stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 1 187 635,09 € (ENEF – 356 290,53 €, gražinamoji subsidija – 831 344,56 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0022 „Administracinės paskirties pastato modernizacija P. Cvirkos g. 7, Rokiškis“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu P. Cvirkos g. 7, Rokiškyje (unikalus Nr. 7399-3002-5019) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąža, sutapdinto stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, katilinės modernizavimas ir atsinaujinančių energijos išteklių įrengimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 571 399,01 € (ENEF – 171 419,71 €, gražinamoji subsidija – 399 979,30 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-10-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0054 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Vytauto g. 28, Marijampolė“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Vytauto g. 28, Marijampolėje (unikalus Nr. 1893-0000-8019) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąžą, stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 577 681,11 € (ENEF – 173 304,35 €, gražinamoji subsidija – 404 376,76  €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0053 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Šv. Gertrūdos g. 4, Kaunas“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Šv. Gertrūdos g. 4, Kaune (unikalus Nr. 1998-4003-2019) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąžą, stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 756 593,50 € (ENEF – 226 978,05 €, gražinamoji subsidija – 529 615,45  €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-21

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0047 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Lukiškių g. 2, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Lukiškių g. 2, Vilniuje (unikalus Nr. 1099-0020-6011) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą įrengiant šilumogrąža, stogo šiltinimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 2 257 047,10 € (ENEF – 677 114,12 €, gražinamoji subsidija – 1 579 932,98 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-30

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0056 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Vytauto g. 24, Klaipėda“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Vytauto g. 24, Klaipėdoje (unikalus Nr. 2193-0011-9029), modernizavimo darbai apims: sienų šiltinimą, sienų šiltinimą tarp šildomų patalpų ir šildomos pastogės, stogų šlaitų šiltinimą, perdangos šiltinimą virš IV aukšto, perdangos įėjimui į kiemą šiltinimą, langų keitimą, išorės durų keitimą, stoglangių keitimą, grindų ant grunto šiltinimą, karšto vandens sistemos modernizavimą, vėdinimo ir vėsinimo sistemų modernizavimą, įrengiant šilumogrąžą, apšvietimo sistemos modernizavimą, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos modernizavimą.

Bendra finansuojama suma: 334 482,00 € (ENEF – 100 344,60 €, gražinamoji subsidija – 234 137,40  €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

 

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0057 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Vytauto g. 24A, Klaipėda“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Vytauto g. 24A, Klaipėdoje (unikalus Nr. 2193-0012-0017), modernizavimo darbai apims: išorės sienų cokolių šiltinimą, langų keitimą, stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą ir elektros sistemos atnaujinimą/ modernizavimą, perdangos virš rūsio šiltinimą, šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą), vėdinimo sistemų atnaujinimą (modernizavimą) įrengiant 9 vėdinimo sistemą su rekuperacija, apšvietimo sistemų atnaujinimą (modernizavimą), šalto vandentiekio ir nuotekų sistemų atnaujinimą, tambūrų, laiptinių paprastąjį remontą

Bendra finansuojama suma: 173 214,89 € (ENEF – 51 964,48 €, gražinamoji subsidija – 121 250,41 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-03

 

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0058 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Kęstučio g. 2, Šilutė“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Kęstučio g. 2, Šilutėje (unikalus Nr. 8899-3000-7010), modernizavimo darbai apims išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, stogo šiltinimą, šiltinto stogo šiltinimą, išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą ir elektros sistemos atnaujinimą/ modernizavimą.

Bendra finansuojama suma: 399 939,84 € (ENEF – 119 981,96 €, gražinamoji subsidija – 279 957,88 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

 

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0052 „Administracinės paskirties pastato modernizacija A. Vivulskio g. 11, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu A. Vivulskio g. 11, Vilniuje modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, vėdinimo sistemos modernizavimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų ir stoglangių keitimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 831 496,01 € (ENEF – 249 448,81 €, gražinamoji subsidija – 582 047,20 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-21

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0059 „Administracinės paskirties pastato modernizacija A. Jakšto g. 1, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu A. Jakšto g. 1, Vilniuje (unikalus Nr. 1095-0002-3018) modernizavimo darbai apims šildymo sistemos modernizavimą, mechaninės vėdinimo sistemos įrengimą, šlaitinio stogo šiltinimą, perdangos po nešildoma palėpe šiltinimas, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų ir stoglangių keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos keitimą, drenažo sistemos įrengimą, bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 784 064,31 € (ENEF – 235 219.30 €, gražinamoji subsidija 548 845, 01  €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0062 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Gedimino pr. 38, Vilnius“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje (unikalus Nr. 1097-2004-0013) modernizavimo darbus šildymo sistemos modernizavimą, mechaninės vėdinimo sistemos įrengimą, Skardinio stogo keitimą, išorinių sienų šiltinimą, lauko durų keitimą, langų ir stoglangių keitimą, apšvietimo sistemos modernizavimą,  bendrojo naudojimo laiptinių paprastąjį remontą.

Bendra finansuojama suma: 2 619 997,01 € (ENEF – 785 999,11 €, gražinamoji subsidija 1 833 997,90 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0018 „Administracinės paskirties pastato modernizacija A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaune (unikalus Nr. 1997-6006-2013) modernizavimo darbus apims išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, durų keitimą, perdangos kuri ribojasi su išore šiltinimą, sutapdinto stogo šiltinimą, švieslangių keitimą, šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą) ir apšvietimo sistemos atnaujinimą (modernizavimą).

Bendra finansuojama suma: 893 310,32 € (ENEF – 267 993,09 €, gražinamoji subsidija 625 317,23 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pavadinimas: Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0017 „Administracinės paskirties pastato modernizacija Jovarų g. 3, Kaunas“

Projekto tikslas: Įdiegiant energijos taupymo priemones, sumažinti pastato bendrą energijos suvartojimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinė projekto veikla: Pastato esančio adresu Jovarų g. 3, Kaune (unikalus Nr. 1996-3008-5013) modernizavimo darbus apims išorės sienų šiltinimą, langų keitimą, sutapdinto stogo šiltinimą ir apšvietimo sistemos atnaujinimą (modernizavimą).

Bendra finansuojama suma: 641 928,60 € (ENEF – 192 578,58 €, gražinamoji subsidija 449 350,02 €)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-31 

 

Adresas: Naujoji g. 2, Alytus
Projekto pavadinimas: Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu Naujoji g. 2, Alytus, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas: M02
Projekto aprašymas: Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas pastatas Naujoji g. 2, Alytuje diegiant energetinio efektyvumo priemones ir  planuojama pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimo sutaupymų ir vietoje esamos D energetinio naudingumo pastato klasės pasiekiant B  klasę.   
Bendra finansuojama suma: 181 086,18 €

 

Adresas: L. Sapiegos g. 12, Kaunas
Projekto pavadinimas: Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu L. Sapiegos g. 12, Kaunas, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas: M03
Projekto aprašymas:  Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas pastatas L. Sapiegos g. 12, Kaune diegiant energetinio efektyvumo priemones ir  planuojama pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimo sutaupymų ir vietoje esamos E energetinio naudingumo pastato klasės pasiekiant  B klasę.           
Bendra finansuojama suma: 619 703,00 €

Turto banko Fondo lėšomis įgyvendinti projektai:

Adresas: Vasario 16-osios g. 6, Tauragė Projekto pavadinimas: Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą Projekto kodas: M03
Projekto aprašymas:  Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotas pastatas Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje diegiant energetinio efektyvumo priemones ir  planuojama pasiekti ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimo sutaupymų ir vietoje esamos E energetinio naudingumo pastato klasės pasiekiant  C klasę.           
Bendra finansuojama suma: 244 272,84 €


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions