Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas

Pranešimas paskelbtas 2018 m. balandžio 19 d.

Valstybės įmonė Turto bankas pradėjo įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0018.

Projekto tikslas – reformuoti centralizuotą valstybės nekilnojamo turto (VNT) valdymą ir priežiūrą, pasirenkant optimalų reformos modelį ir reikiamas priemones.

Projekto metu bus parengtas ir įgyvendintas VNT reformų modelis ir priemonių planas; sukurta ir įdiegta operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinė sistema (ONTVIS); atlikti valstybės nekilnojamo turto išteklių efektyviam valdymui reikiami VTIPS tobulinimai. Tokiu būdu bus sukurtos prielaidos sėkmingai VNT reformai įgyvendinti ir įrankiai optimizuojantys VNT naudotojų ir vidinius resursus.

Projekto biudžetas – 1 306 392,91 Eur. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions