Baigta formuoti nauja Turto banko valdyba

Pranešimas paskelbtas 2018 m. liepos 3 d.

Finansų ministerija paskyrė VĮ Turto banko valdybos pirmininką ir penktąjį valdybos narį. Naujuoju valdybos pirmininku tapo valdybos narys, ilgametis UAB „Aurochs investments“ partneris Darius Indriūnas, o penktuoju nariu – Turto banko darbuotojų atstovu – paskirtas Turto banko Valstybės nekilnojamojo turto strategijos departamento Valstybės nekilnojamojo turto strategijos įgyvendinimo skyriaus vadovas Algirdas Stumbrys.

„Tikimės, jog Turto banko valdyba prisidės prie valstybės nekilnojamojo turto (VNT) centralizavimo reformos, o nepriklausomų valdybos narių sukaupta patirtis privačiame sektoriuje leis teikti aukščiausios kokybės VNT valdymo ir priežiūros paslaugas“, – sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

Turto banko valdybą viso sudaro penki nariai, iš kurių 3 yra nepriklausomi ir po vieną atstovą iš Finansų ministerijos ir Turto banko. Valdyboje nebeliko politinio pasitikėjimo asmenų. Gegužės mėnesį buvo išrinkti 4 nariai. Jais tapo – Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Lina Frejutė, UAB „Aurochs investments“ partneris Darius Indriūnas (nepriklausomas narys), UAB „Impuls LTU“ generalinis direktorius Vidmantas Šiugždinis (nepriklausomas narys), UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė Viktorija Trimbel (nepriklausoma narė).

Turto banko valdyba yra atsakinga už įmonės struktūrą, įmonės strategijos įgyvendinimą, veiklos rodiklių nustatymą, lėšų planavimą bei kitas valdybos narių kompetencijai priskirtas funkcijas.

Naujai išrinkta Turto banko valdyba – vienas iš svarbių žingsnių, gerinant įmonės valdymą bei įgyvendinant Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) rekomendacijas.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions