2017 m. valstybės turto valdymo ataskaita: atsisakoma nenaudojamo turto

Pranešimas paskelbtas 2018 m. rugsėjo 20 d.

Finansų ministerija Vyriausybei pristatė 2017 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą, kurią parengė VĮ Turto bankas. 

„Ataskaita rodo, kad gerėja valstybės nekilnojamojo turto įveiklinimas. Valstybinės institucijos peržiūri nekilnojamojo turto poreikius ir imasi veiksmų, leidžiančių sumažinti jo išlaikymo išlaidas. Didėja išnuomotas nekilnojamojo turto plotas, patys mažiau nuomojamės patalpų iš rinkos. Atsisakoma vis daugiau nereikalingo ir nenaudojamo nekilnojamojo turto, perduodant jį VĮ Turto bankui – tai leidžia sutaupyti jo eksploatavimo lėšas“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.

2017 m. valstybės nekilnojamąjį turtą (VNT) sudarė daugiau kaip 28 tūkst. objektų, kurių bendras plotas – 10,38 mln. kv. m (0,4 proc. mažesnis nei 2016 m.). Šio turto likutinė vertė – 2,9 mlrd. eurų, jį valdo 700 subjektų. Daugiausia valstybė turi administracinės (18 proc.) ir mokslo paskirties VNT (18 proc.). Gamybos ir sandėliavimo VNT sudaro 11 proc. viso VNT, gyvenamosios paskirties – taip pat 11 proc., gydymo – 10 proc.

Panaudos pagrindais perduotas naudoti VNT plotas neviešojo sektoriaus subjektams 2017 m. sudarė vos 0,9 proc. (0,089 mln. kv. metrų), išnuomotas VNT plotas – 2,8 proc. (0,29 mln. kv. metrų) viso VNT ploto. Lyginant su 2016 m., išnuomoto VNT plotas padidėjo 17 proc.

Lyginant su 2016 m., valstybės išsinuomotas plotas 2017 m. mažėjo 5,4 proc., nuomos mokestis taip pat mažėjo 16,8 proc. (nuo 6,1 mln. euro iki 5,1 mln. euro).  Efektyvesnis VNT panaudojimas leido institucijoms atsisakyti NT rinkos nuomos, tokiu būdu per metus buvo sutaupyta 1 mln. eurų.

Vykdant Vyriausybės programos nuostatas šiuo metu jau yra priimti sprendimai dėl 48 proc. administracinės paskirties VNT perdavimo valdyti centralizuotai VĮ Turto bankui. Planuojama, kad 2020 m. centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties VNT. 

VĮ Turto bankas be administracinės paskirties VNT perima ir valstybės institucijų nereikalingą ir nenaudojamą visų paskirčių VNT. 2017 m. VĮ Turto bankas perėmė 270 VNT objektų. Daugiausia savo veiklai nenaudojamo VNT atsisakė Aplinkos ministerijai (miškų urėdijos) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios įstaigos. Planuojama, kad iki 2018 m. pabaigos VĮ Turto bankas bus perėmęs virš 1 000 tokių nenaudojamų VNT objektų (vien per pastaruosius 4 metus).

2017 m. VĮ Turto bankas pardavė 173 VNT objektus už 10,6 mln. eurų. Augant nereikalingo VNT, kuris turėtų būti parduodamas rinkoje, apimtims, planuojama, kad 2018 m. ir vėlesniais metais parduodamų VNT objektų skaičius gerokai augs. Siekiant optimizuoti VNT pardavimo procesus, 2017-2018 m. buvo supaprastinti menkaverčio turto pardavimo procesai, nustatytas el. aukcionų naudojimas. 

2018 m. inicijuojamos priemonės mokslo, sveikatos, kultūros, sporto socialinei paskirčiai naudojamo VNT ilgalaikėms valdymo gairėms parengti. Atsižvelgus į tai, kad gyvenamosios paskirties VNT   sudaro nemažą dalį viso VNT ploto, Vyriausybė pasitarimo metu pritarė Finansų ministerijos siūlymui įvertinti šios paskirties VNT valdymą, institucijų poreikius, valstybės gyvenamųjų patalpų perdavimo savivaldybių nuosavybėn galimybes. Tuo siekiama atsisakyti minėto turto, optimizuoti  gyvenamosios paskirties VNT plotą ir sumažinti biudžeto lėšas, skiriamas savivaldybėms socialiniam būstui įsigyti.  

Apie 2017 m. valstybės turto valdymo ataskaitą:

Ataskaitoje pateikiami duomenys apie valstybės nekilnojamojo turto (VNT) apimtis, jo išlaikymo sąnaudas, turto valdymo efektyvumo rodiklius ir jų palyginimą tarp institucijų, taip pat informacija apie VNT sandorius ir jų būklę bei nekilnojamojo turto panaudojimą. Šioje ataskaitoje išsamiau nei 2016 m. atskleidžiami statistiniai duomenys dėl kito valstybės turto – motorinių transporto priemonių, laivų, orlaivių, valstybinių miškų, saugomų teritorijų, žemės gelmių išteklių, valstybinių kelių ir muziejinių vertybių.

Visą 2017 m. valstybės turto valdymo ataskaitą rasite:

https://www.turtas.lt/wp-content/uploads/2017/06/web_TB_2017_18.07.25.pdf

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions