Skelbiamas UAB „Geoterma“ materialiojo turto nuomos konkursas

Pranešimas paskelbtas 2018 m. lapkričio 13 d.

UAB „Geoterma“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1995 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1609 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ steigimo ir Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės statybos“.

Valstybei nuosavybės teise priklauso 76,56 % procentų Bendrovės akcijų.

Siekiant užtikrinti Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto racionalų valdymą ir naudojimą,  konkurso būdu išnuomojamas Bendrovei nuosavybės teise priklausantis  ilgalaikį materialųjį turtą.

Vokai su paraiškomis dalyvauti konkurse pateikiami Turto bankui adresu: Kęstučio g. 45, Vilnius, darbo dienomis 8.00-16.00 val., penktadieniais 8.00-15.00 val. Vokų su paraiškomis pateikimo ir registravimo pabaigos terminas – 2018 m. lapkričio 30 d. 9.00 val.

Vokai atplėšiami Turto banko patalpose (posėdžių salė 209), Kęstučio g. 45, Vilniuje, 2018 m. lapkričio 30 d. 10.00 val.  

Visos UAB “Geoterma” materialiojo turto nuomos konkurso, patvirtinto visuotiniame akcininkų susirinkime 2018 m. lapkričio 13 d. protokolu Nr. 18/3, sąlygos.

2018-11-29 konkurso sąlygų paaiškinimai į 2018-11-26 prašymą.

Iki nustatyto termino (lapkričio 30 dienos 9 val.) gauta viena paraiška, bet potencialaus dalyvio pasiūlymas neatitiko keliamų nuomos konkurso sąlygų. Artimiausiu metu bus sprendžiama dėl tolimesnių UAB  „Geoterma“ veiklos galimybių.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions