Inicijuojamas UAB „Geoterma“ bankrotas

geoterma
Pranešimas paskelbtas 2019 m. vasario 15 d.

VĮ Turto bankas šiandien kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl Klaipėdos šilumos gamybos įmonės UAB „Geoterma“ bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylos inicijavimas – vienintelė alternatyva teisiniu keliu likviduoti veiklos nevykdančią įmonę ir sudaryti galimybes išsaugoti bendrovės geotermijos įrenginius.

Įmonės veikla sustabdyta 2017 m., pagrindinės tai lėmusios priežastys – dideli įmonės įsipareigojimai ir nekonkurencinga šilumos gamyba. 

„Toks sprendimas buvo priimtas kartu su Laikinąja Geotermijos rėmimo grupe Seime bei LR Finansų ministerija, atsižvelgiant į įmonės būklę ir siekį išsaugoti UAB „Geoterma” priklausančius unikalius geotermijos įrenginius, taip sudarant galimybes vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros projektus“ – sako VĮ Turto banko vadovas.

Teismui priėmus sprendimą iškelti bankroto bylą UAB „Geoterma“, teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdomos bendrovės likvidavimo procedūros.

Papildoma informacija apie UAB „Geoterma“:

  • UAB „Geoterma“ įsteigta LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1609.
  • Pirmoji geoterminė jėgainė Baltijos regione pradėta statyti Klaipėdoje 1997 m. Pagrindinis jos finansavimo šaltinis – valstybės vardu gauta Pasaulio banko paskola.
  • Nuo 2015 m. 76,5 proc. valstybei priklausančių UAB „Geoterma“ akcijų valdo VĮ Turto bankas, likusias – AB „Lietuvos energijos gamyba“.
  • Bendrovė šilumos gamybą pradėjo 2004-aisiais. UAB „Geoterma“ visą veiklos laikotarpį susidūrė su finansiniais sunkumais ir 2017 m. jos veikla buvo sustabdyta.
  • 2017 m. buvo paskelbtas 100 % bendrovės akcijų viešas aukcionas. Bendrovę įtraukus į svarbių nacionaliniam saugumui įmonių sąrašą, privatizavimas buvo sustabdytas.
  • Įmonė yra nemoki. Pagrindinis UAB „Geoterma“ kreditorius – valstybė (Finansų ministerija), jai įkeistas bendrovės turtas (pastatai, inžineriniai tinklai ir įrengimai).
  • Siekiant užtikrinti įmonei nuosavybės teise priklausančų geotermijos įrenginių veiklą, VĮ Turto bankas organizavo du bendrovei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursus, tačiau nei vienas neįvyko.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions