KONKURSO NEKILNOJAMOJO TURTO DEPARTAMENTO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO SKYRIAUS VADOVO PAVADUOTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. kovo 28 d.

Valstybės įmonė Turto bankas

įmonės kodas 112021042

buveinė – Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

Nekilnojamojo turto departamento Nekilnojamojo turto valdymo skyriaus vadovo pavaduotojo pareigybė (neterminuota darbo sutartis)

Darbo pobūdis:

 • atstovauja valstybei valdant ir naudojant perduotą valstybės turtą, ieškant racionaliausių sprendimų Nekilnojamojo turto valdymo skyriaus regionų mastu, turto naudojimo efektyvumui didinti;
 • analizuoja skyriaus regionų veiklos planus, darbuotojų darbo krūvį ir darbuotojų poreikį, teikia siūlymus dėl pareigybių valdymo ir pokyčių skyriaus vadovui;  
 • koordinuoja skyriaus veiklos palaikymo grupės kompetencijai paskirtus valstybės turto valdymo klausimus, organizuoja regionuose turto valdymo procesų ir veiklos palaikymo grupės uždavinių įgyvendinimą ir vykdo kontrolę bei teikia ataskaitas apie faktinę situaciją skyriaus vadovui;
 • analizuoja valstybės turto valdytojų pateiktus siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo – perdavimo daugiau nei vieno regiono mastu, perduotino centralizuotai valdyti turto sąrašus ir koordinuoja pasiruošimo turtui perimti eigą;
 • atstovauja valstybei valdant ir naudojant perduotą valstybės turtą bei atstovauja disponuojant valstybės turtu, kiek tai susiję su šio turto nurašymu, likvidavimu ir pareigybės kompetencijų ribose spręstinais klausimais;
 • ieško maksimaliai efektyvių turto valdymo sprendimų, analizuoja tokių sprendimų kaštus ir naudą ir teikia pasiūlymus skyriaus vadovui jiems įgyvendinti;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių, kuriose nagrinėjami su centralizuotu valstybės nekilnojamojo turto valdymu susiję klausimai, veikloje, taip pat ir kitose Turto banko sudarytose komisijose (viešųjų pirkimų ir kt.) ar darbo grupėse;
 • teikia skyriaus vadovui pasiūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, skyriaus darbuotojų skatinimo ar atsakomybės taikymo;
 • rūpinasi darbo sąlygų poreikio suderinimu skyriaus darbuotojams ir pateikimu skyriaus vadovui, taip pat jų kvalifikacijos kėlimu, atestavimu;
 • periodiškai atsiskaito Nekilnojamojo turto departamento direktoriui už skyriui pavestų užduočių vykdymą;
 • pavaduoja skyriaus vadovą jo atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo ir kitais atvejais, kai jo nepavaduoja kitas vadovo pavaduotojas, dėl atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo ir kitais atvejais.
 • vykdo kitus teisėtus Turto banko generalinio direktoriaus, Departamento direktoriaus ir skyriaus vadovo nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų patirtis nekilnojamojo turto valdymo srityje;
 • ne mažesnė nei 2 metų vadovavimo patirtis;
 • anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
 • puikūs bendravimo, derybų bei problemų sprendimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
 • Privalumas – nekilnojamojo turto valdymo sistemų išmanymas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kita informacija:

 • Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje; t. y. iki 2019 m. balandžio 11 d. imtinai.
 • Pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Personalo ir administravimo skyriuje, el. p. lina.narbutiene@turtas.lt, jolita.grieze@turtas.lt, mob. +370 646 02 556, mob. +370 678 08 999, tel. (8 5) 278 0999, tel. (8 5) 278 0942.

 

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions