Turto bankas įgyvendino trečiąjį ir ketvirtąjį valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapus

Pranešimas paskelbtas 2019 m. balandžio 11 d.

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas per 2018-uosius iš institucijų perėmė 259 tūkst. kv. m ploto administracinių patalpų, taip įgyvendindamas trečiąjį ir ketvirtąjį valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto centralizacijos etapus. Įmonė taip pat per metus suorganizavo per 700 aukcionų, kurių metu buvo pardavinėjamas valstybės funkcijoms atlikti nereikalingas nekilnojamasis turtas.

Iš viso numatyti šeši valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto centralizacijos etapai. Per 2018-uosius įgyvendintas trečiasis ir ketvirtasis iš jų.

„Spartinant valstybės administracinio nekilnojamojo turto centralizaciją, pernai Turto bankas perėmė 259 tūkst. kv. m administracinių patalpų, savo valdomą administracinės paskirties nekilnojamojo turto portfelį padidindamas iki 394 tūkst. kv. m. Buvo didinamos ir kitų strateginių įmonės veiklų apimtys – valstybės pastatų statybos, atnaujinimo ir modernizavimo darbai“, – sako Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Pernai buvo užbaigtas ir turto valdytojui perduotas 8,7 mln. eurų vertės Respublikinės Klaipėdos ligoninės korpusas, o dar 19 nekilnojamojo turto objektų atnaujinimo ir statybos projektai buvo vykdomi.  Planuojama, kad visi pradėti projektai bus užbaigti iki 2022 m.

„Valstybės turto centralizacija, valstybės poreikiams reikalingų pastatų atnaujinimas ir institucijų poreikių išgryninimas lemia, kad organizuojame vis daugiau turto aukcionų. Jų apimtys praėjusiais metais augo trečdaliu. Taip mažinamos valstybės išlaidos turtui išlaikyti, o ir valstybės funkcijoms nereikalingas turtas randa naujus savininkus“, – sako M. Sinkevičius.

Per 2018-uosius Turto bankas suorganizavo daugiau nei 700 viešųjų aukcionų, kurių metu realizuota 202 nekilnojamojo turto objektų už 8,3 mln. eurų, o taip pat valstybės sklypų, priskirtų savivaldybės pastatams, už 1,7 mln. eurų.

2018 m. Turto bankas surado investuotojus 3 valstybės valdomoms įmonėms – UAB „Aerogeodezijos institutas“ (99,82 proc. akcijų paketas parduotas už 650 tūkst. eurų), UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ (54,18 proc. akcijų paketas parduotas už 293 tūkst. eurų) bei AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ (51,67 proc. akcijų paketas parduotas už 352 tūkst. eurų).

Veiklos apimčių augimas lėmė padidėjusias Turto banko pajamas. Audituotais duomenimis, per 2018-uosius gauta 5,5 mln. eurų pajamų. Tai 53 proc. daugiau nei 2017 m., kuomet gauta 3,59 mln. eurų pajamų. Didžioji dalis įplaukų gauta už valstybei priklausančio turto valdymą ir administravimą bei perteklinio turto pardavimo paslaugą.

2018 m., lyginant su 2017 m., įmonės grynasis pelnas išaugo iki 151 tūkst. eurų, t. y. beveik penkis kartus daugiau nei ankstesniais metais, kuomet grynasis pelnas sudarė 31 tūkst. eurų.

Įmonė, įgyvendindama centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, 2018 m. gruodžio 31 d. valdė 226,322 mln. eurų (likutine verte) vertės valstybės nekilnojamojo turto.

2018-ųjų metų pabaigoje Turto banke dirbo 169 darbuotojai.

Turto bankas    tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Šiuo metu Turto bankas patikėjimo teise valdo 881 tūkst. kv. m ploto valstybei priklausančio nekilnojamojo turto. Be nekilnojamojo turto valdymo, Turto bankas atlieka tokias valstybės pavestas funkcijas kaip nenaudojamojo turto realizacija, valstybei priklausančių įmonių privatizavimas ir skolų išieškojimas.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions