KONKURSAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBININKŲ PAREIGOMS UŽIMTI

Pranešimas paskelbtas 2019 m. birželio 7 d.

žmogiškųjų išteklių vadybininko pareigybė (neterminuota darbo sutartis),

žmogiškųjų išteklių vadybininko pareigybė (terminuota 1 m. darbo sutartis),

Darbo pobūdis:

 • rengti personalo dokumentus, susijusius su įdarbinimu, atleidimu iš darbo, darbo santykių pasikeitimais;
 • rengti įsakymus personalo, kvalifikacijos tobulinimo, atostogų ir komandiruočių klausimais;
 • organizuoti Turto banko atrankas / konkursus ir atlikti kandidatų į darbuotojus atrankas / konkursus;
 • inicijuoti su skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus;
 •  rengti pranešimus personalo klausimais ir juos talpinti į Turto banko intraneto naujienas;
 • identifikuoti personalo mokymų poreikį ir organizuoti personalo ugdymą;
 • rengti su personalo administravimu ir Turto banko struktūra susijusių dokumentų, teikiamų Turto banko valdybai, projektus;
 • teikti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • pildyti Turto banko struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo laiko proporcijas;
 • analizuoti personalo duomenis ir rodiklius ir rengti ataskaitas personalo klausimais;
 • kontroliuoti, kaip Turto banke laikomasi darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų ir Turto banko vidaus teisės aktų personalo klausimais;
 • konsultuoti Turto banko darbuotojus darbo teisės ir darbo santykių administravimo klausimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų srities išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis personalo administravimo srityje;
 • darbo patirtis su personalo sistemomis;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis su personalo, darbo užmokesčio ir laiko valdymo sistema „Bonus“;
 • darbo patirtis personalo atrankų srityje;
 • darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

http://portalas.vtd.lt/lt/zmogiskuju-istekliu-skyriaus-zmogiskuju-istekliu-vadybininkas-322;588050.html (neterminuota darbo sutartis)

http://portalas.vtd.lt/lt/zmogiskuju-istekliu-skyriaus-zmogiskuju-istekliu-vadybininkas-terminuotam-1-m-darbui-322;588060.html (terminuota 1 m. darbo sutartis)

Kita informacija:

 • Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje; t. y. iki 2019 m. birželio 20 d. imtinai.
 • Pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Personalo ir administravimo skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 646 02556, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780999, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions