Valstybės turtas bus valdomas efektyviau

Pranešimas paskelbtas 2019 m. spalio 1 d.

Nuo spalio 1 d. įsigalioja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimai, kurie leis efektyviau valdyti valstybės nekilnojamąjį turtą. Valstybės institucijų turto santykių pasikeitimas turėtų beveik per pusę sumažinti valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo apimtis ir atitinkamai sumažinti išlaidas tokio turto valdymui ir priežiūrai.

„Įsigaliojęs įstatymas valstybės centralizuoto turto valdymui suteiks ne tik kiekybinį, bet ir kokybinį postūmį. Turto valdymas, paremtas nuomos santykiais, leis Turto bankui optimizuoti valstybės administracinės paskirties patalpų apimtis. Taip pat atveriamos naujos galimybės ne tik mažinti turto valdymo išlaidas, tačiau ir nuosekliai atnaujinti valstybės nekilnojamojo turto fondą“, – sako Mindaugas Sinkevičius, valstybės nekilnojamąjį turtą valdančios ir jo priežiūrą užtikrinančios įmonės Turto bankas generalinis direktorius.

Įstatymas Turto bankui suteikia platesnius įgaliojimus valdyti valstybės turtą: perkelti įstaigas į kitas veiklai tinkamas patalpas, perskirstyti naudojamą administracinį turtą, kad jis būtų maksimaliai išnaudotas, inicijuoti bei įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus, parduoti nenaudojamą turtą ir pan. Taip siekiama efektyvinti valstybės turto valdymą.

Valstybės nekilnojamo turto valdymui, priežiūrai ir atnaujinimui bus naudojamos už nuomą gautos lėšos, nenaudojamo turto pardavimo pajamos, prireikus – ir skolintos lėšos. Šio turto nuomos kaina priklausys nuo jo valdymui ir atnaujinimui reikalingų investicijų bei jų įgyvendinimo laikotarpio siekiant optimalios administracinio turto apimties.

Įsigalioja ir valstybės bei savivaldybių turto valdymo pokyčiai: mažėja panaudos atvejų ir panaudos subjektų skaičius, o asociacijų veiklos socialinėje srityje išgrynintos ir nustatytos įstatymu; priimtuose įstatymuose nustatyti valstybės ir savivaldybių turto nuomos be konkurso atvejai bei įteisinamas turto nuomos e-konkursas.

Administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas etapais perduodamas valdyti centralizuotai Turto bankui. Šiuo metu įgyvendinamas penktasis centralizacijos etapas iš šešių, po kurio Turto bankas valdys apie 80 proc. administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto. Numatoma, kad 2020 m. centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas. Administracinio valstybės nekilnojamo turto plotas šiuo metu sudaro apie 723 tūkst. kv. m, o jį valdė ar valdo ir naudoja daugiau nei 500 valstybės įstaigų.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions