KONKURSO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2019 m. lapkričio 5 d.

Turto valdymo departamento Sutarčių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto).

Darbo pobūdis:

 • Organizuoti ir užtikrinti Turto banko perimamo valstybės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apskaitą Turto banko informacinėse sistemose bei atlikti kitas administracines funkcijas, susijusias su turto administravimu, nurodytas Turto banko procesuose;
 • užtikrinti perimto nekilnojamojo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras;
 • inicijuoti ir koordinuoti nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų atlikimą ar tikslinimą bei spręsti kitus su nekilnojamojo turto įteisinimu susijusius klausimus;
 • kaupti, sisteminti informaciją, duomenis bei dokumentus apie nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą Turto banko informacinėse sistemose, juos administruoti bei atsakyti už duomenų teisingumą;
 • organizuoti ir atsakyti už Turto banko perimamo turto įvedimo į Turto banko apskaitą ir valdomo turto nurašymo iš jos procedūras ir užtikrinti šių procedūrų įgyvendinimą;
 • atnaujinti objektų bylas VTIPS, užregistruojant Turto banką kaip nekilnojamojo turto objekto valdytoją;
 • rengti ataskaitas apie Turto banko valdomą turtą, atsakyti už duomenų teisingumą;
 • formuoti gerąją Turto banko valdomo turto administravimo praktiką;
 • dalyvauti rengiant valstybės nekilnojamojo turto valdymo proceso kokybės standartus bei užtikrinti šių standartų taikymą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto valdymo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių turto valdymą ar administravimą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumas:

 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/sutarciu-administravimo-skyrius-vyriausiasis-specialistas-neterminuota-darbo-sutartis-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1500-eur-bruto-322;613950.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje iki 2019-11-19;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Lina.Narbutiene@turtas.lt, Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt  mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

 

 

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions