KONKURSO FINANSŲ DEPARTAMENTO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIAUS EKONOMISTO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. sausio 9 d.

Finansų departamento Planavimo ir biudžeto skyriaus ekonomisto (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 1100 Eur (neto))

Darbo pobūdis:

 • tikrinti ir sisteminti iš Turto banko struktūrinių padalinių gautą informaciją Turto banko strateginio plano, pajamų ir išlaidų sąmatos bei pajamų ir sąnaudų sąmatos projektų sudarymui;
 • rengti strateginio plano, pajamų ir išlaidų sąmatos bei pajamų ir sąnaudų sąmatos projektus ir teikti juos skyriaus vadovui;
 • rengti pajamų ir sąnaudų, pajamų ir išlaidų sąmatų bei strateginio plano vykdymo ataskaitas ir teikti jas skyriaus vadovui;
 • rengti pažymas apie Turto banko finansinių išteklių diversifikavimą ir teikia jas skyriaus vadovui;
 • rengti vaizdinę medžiagą (pristatymus) apie Turto banko biudžetą ir strateginį veiklos planą;
 • teikti laiku ir teisingai užpildytus su ekonomisto funkcijomis susijusius duomenis Turto banko vidaus ataskaitoms bei ketvirtinėms ir metinėms atskaitomybės formoms sudaryti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas ekonomikos, finansų ar matematikos srityje;
 • ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtis finansų srityje;
 • geros ekonominės / finansų analizės žinios;
 • gebėjimas analizuoti finansines ataskaitas ir sudaryti biudžetą;
 • finansinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų tvarkymo išmanymas;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • geri darbo su ,,Microsoft Office“ programiniu paketu (ypač su MS Excel programa) ir su organizacine technika įgūdžiai.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono- numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/planavimo-ir-biudzeto-skyriaus-ekonomistas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1100-eur-neto-322;624820.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje iki 2020-01-22.
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions