KONKURSO PARDAVIMŲ DEPARTAMENTO PARDUODAMO TURTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS TURTO NUOMOS GRUPĖS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. sausio 16 d.

Parduodamo turto administravimo skyrius Turto nuomos grupės projektų vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1100 Eur (neto).

Darbo pobūdis:

 • organizuoti ilgalaikio materialiojo turto viešųjų nuomos konkursų rengimą;
 • LR teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti nekilnojamojo turto nuomos mokestį;
 • rengti ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursų sąlygas;
 • organizuoti numos sutarčių su konkurso laimėtojais sudarymą;
 • teikti siūlymus dėl nuomojamo nekilnojamojo turto procesų efektyvinimo;
 • dalyvauti valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo aukcionų ir valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkursų komisijų veikloje;
 • teikti siūlymus dėl valstybės ir Turto banko teisės aktų projektų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto valdymą, rengimo;
 • teikti siūlymus dėl Skyriaus ir Grupės veiklos planų;
 • teikti ataskaitas ir informaciją Grupės vadovui nuomos konkursų bei sutarčių sudarymo klausimais;
 • saugoti su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • periodiškai atsiskaityti Grupės vadovui už pavestų užduočių vykdymą;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus, Skyriaus ir Grupės vadovo nurodymu vykdyti kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas;
 • pavaduoti Grupės vadovą jam nesant.

   Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos sandorių sudarymą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumais yra laikoma:

 • darbo patirtis nekilnojamojo turto vertinimo, administravimo ir / arba nuomos srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/turto-nuomos-grupe-projektu-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-1100-eur-neto-322;626090.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. sausio 29 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt mob. tel. +370 69530682, tel. 8 5 2780912.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions