ATRANKOS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VILNIAUS REGIONO GRUPĖS SPECIALISTO ELEKTRIKO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. kovo 3 d.

Turto valdymo departamento Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus Vilniaus regiono grupės specialisto elektriko (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto)).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas ir įgyta elektrotechninės krypties profesinė kvalifikacija;
 • VK apsaugos nuo elektros kategorijos iki 0,4 kV energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikiantis teisę būti atsakingam už vartotojo elektros ūkį (eksploatuoti, technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, matuoti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti);
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo elektros ūkio, automatikos/ elektronikos ir silpnų srovių tinklų techninės priežiūros, eksploatacijos ir remonto srityje patirtis;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • iniciatyvumas, darbštumas, pareigingumas ir greita orientacija darbe.

Privalumai:

 • Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų poįstatyminių aktų, norminių teisės aktų, reglamentuojančių elektros energetikos ūkio klausimus, išmanymas;
 • inžinerinių įrenginių ir sistemų, automatikos veikimo principų bei techninės priežiūros, eksploatacijos ir remonto reikalavimų procesų bei technologijų išmanymas;
 • darbo patirtis su nuotoline pastato valdymo sistema PVS, jos diegimu.

Darbo pobūdis:

 • vykdo inžinerinių įrenginių, inžinerinių tinklų ir sistemų eksploataciją, esant poreikiui atlieka jų techninės priežiūros ir remonto, profilaktikos darbus;
 • vykdo 0,4 kV elektros ūkio eksploataciją, remontą, profilaktikos darbus ir priežiūrą;
 • remontuoja valdomuose pastatuose esančią automatinę/elektroninę ir kitą įrangą bei silpnų srovių tinklus pagal turimą kompetenciją;
 • organizuoja, esant poreikiui pats vykdo operatyvų avarinių gedimų lokalizavimą ir šalinimą;
 • kontroliuoja išorinių paslaugų tiekėjų eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugų vykdymą;
 • pagal kompetenciją analizuoja rengiamą (parengtą) projektinę dokumentaciją ir teikia išvadas bei pastabas;
 • teikia siūlymus dėl prižiūrimų sistemų ir įrangos remonto poreikio/galimybių/ ar patobulinimų, modernizavimo;
 • kartu su Grupės atsakingais darbuotojais (techninės priežiūros vadovais) planuoja būsimų metų remonto, profilaktikos darbų, įrangos, sistemų modernizacijos darbų biudžetą;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su Grupės veikla;
 • periodiškai teikia ataskaitas, išvadas Grupės vadovui, Skyriaus vadovui ir Departamento direktoriaus pavaduotojui apie Darbuotojui pavestų užduočių vykdymą;
 • Turto banko, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vadovo ir/ar Grupės vadovo nurodymu vykdo kitas su specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas ir kitus pavedimus.

Jei susidomėjote, siųskite savo CV su prierašu Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus Vilniaus regiono grupės specialisto elektriko (-ės)“ el. paštu cv@turtas.lt iki 2020 m. kovo 30 d. Jei turite klausimų, kreipkitės telefonu +37069530682 arba el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt. Konfidencialumą garantuojame.

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV, pasibaigus atrankai, bus saugomas Turto banko vidinėje duomenų bazėje 6 mėn. su tikslu pasiūlyti Jums dalyvauti kitose atrankose. Bet kokia pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama Turto banko atsakingiems darbuotojams tik tokiu atveju, jei Jūs pateksite į kitą atrankos etapą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su pateiktomis sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions