ATRANKOS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PASLAUGŲ PROJEKTŲ VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. kovo 25 d.

Turto valdymo departamento Sutarčių administravimo skyriaus paslaugų projektų vadovo (-ės) pareigybė (terminuota darbo sutartis iki 2020 m. spalio mėn., bazinis darbo užmokestis nuo 1500 Eur (bruto))

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštesnysis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis klientų paslaugų teikimo, naujų paslaugų paketų kūrimo, paslaugų kokybės užtikrinimo srityse;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • puikūs bendravimo, derybų bei problemų sprendimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumas: geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu);

Darbo pobūdis:

 • rengia klientams teikiamų paslaugų politikos projektus;
 • atlieka klientų poreikių identifikavimą, teikiamų paslaugų paketo kainodaros analizę, teikia siūlymus Sutarčių administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vadovui dėl jo optimizavimo;
 • rengia paslaugų klientams paketus;
 • inicijuoja naujų paslaugų kūrimą;
 • inicijuoja paslaugų klientams pasiekiamumą elektroninėje erdvėje ir užtikrina jų įgyvendinimą;
 • rengia paslaugų valdymo procesus;
 • formuoja bei užtikrina gerąją klientams teikiamų paslaugų valdymo praktiką, rengia aprašymus, taisykles, tipinių paslaugų teikimo dokumentus, metodikas bei kitus dokumentus dėl paslaugų klientams teikimo;
 • organizuoja paslaugų rinkos ir konkurencinės aplinkos kainų analizės atlikimą;
 • užtikrina klientams teikiamų paslaugų biudžeto rengimo ir jo įgyvendinimo kontrolę;
 • kontroliuoja bei užtikrina klientams teikiamų paslaugų kokybę bei teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo;
 • atsako už teikiamų paslaugų kokybės kontrolės mechanizmo sukūrimą;
 • centralizuoja išorinės reklamos iškabų administravimą;
 • kaupia ir sistemina informaciją bei duomenis, susijusius su paslaugų teikimu, įmones duomenų bazėse ir/ar informacinėse sistemose;
 • kuria, diegia bei administruoja informacinę sistemą paslaugų valdymui;
 • užtikrina teikiamų paslaugų nenutrūkstamą teikimą bei savalaikį viešųjų pirkimų inicijavimą siekiant išpildyti klientų poreikius;
 • rengia centralizuotų paslaugų pirkimų technines specifikacijas;
 • inicijuoja bei organizuoja veiklos efektyvinimo projektus, skirtus paslaugų valdymui gerinti bei užtikrinti;
 • periodiškai atsiskaito Skyriaus vadovui už pavestų užduočių vykdymą;
 • saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo pavedimu;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Jei susidomėjote, siųskite savo CV su prierašu „Sutarčių administravimo skyriaus paslaugų projektų vadovas (-ė)“ el. paštu cv@turtas.lt iki 2020 m. kovo 31 d. Jei turite klausimų, kreipkitės telefonu +370678 08999 arba el. p. Jolita.Grieze@turtas.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik į kitą etapą atrinktus kandidatus.

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV, pasibaigus atrankai, bus saugomas Turto banko vidinėje duomenų bazėje 6 mėn. su tikslu pasiūlyti Jums dalyvauti kitose atrankose. Bet kokia pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama Turto banko atsakingiems darbuotojams tik tokiu atveju, jei Jūs pateksite į kitą atrankos etapą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su pateiktomis sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions