KONKURSO FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIAUS VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. kovo 25 d.

Apskaitos skyriaus vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 3300 Eur (bruto)).

Darbo pobūdis:

 • Apskaitos politikos formavimas ir įmonės veiklos rodiklių analizė;
 • Buhalterinės veiklos optimizavimas, apskaitos procedūrų peržiūra, tobulinimas ir kontrolė;
 • Buhalterinės, mokestinės, statistinės ir valdymo apskaitos, vadovaujantis teisės aktais, organizavimas ir valdymas;
 • Vyriausiojo buhalterio funkcijos vykdymas;
 • Teisingų finansinių, statistinių, mokestinių ir kitų ataskaitų, teikiamų Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms, sudarymo užtikrinimas;
 • Pavaldžių darbuotojų veiklos užtikrinimas, delegavimas, kontrolė, motyvavimas, ugdymas, veiklos valdymas ir vertinimas.                      

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas finansų ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • Ne mažesnė kaip 2 metų vyr. buhalterio darbo patirtis
 • Geras Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę, mokestinę veiklas ir atskaitomybę, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • Darbo su finansų apskaitos ir valdymo sistemomis patirtis bei geras kompiuterinis raštingumas (ypač Excel);
 • Geros anglų/prancūzų/vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/apskaitos-skyriaus-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-3300-eur-bruto-322;639820.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. balandžio 7 d. imtinai;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt, Jolita.Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370695 30682, mob. tel. +370678 08999.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions