Dėl 2019 m. sąnaudų ir kitų duomenų pateikimo į VTIPS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. kovo 31 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – Taisyklės), 4 punktu, Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamas duomenų už 2019 metus pateikimo į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą kalendorius ir nustatoma, kad turto valdytojai duomenis į VTIPS privalo pateikti  iki 2020 m. kovo 31 d.

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. P1-7

PATIKSLINIMAS 2020-03-30 – Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111, 4 punktu ir VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2020 m. kovo mėn. 30 d. įsakymu Nr. P1-112, duomenų už 2019 m. pateikimo į VTIPS terminas pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 13 d.

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. P1-112

Teikiame tarpinę duomenų už 2019 m. pateikimo į VTIPS ataskaitą ir atkreipiame dėmesį, kad galutinis duomenų už 2019 metus pateikimo į VTIPS terminas pratęstas iki 2020 m. balandžio 13 d.

Kilus duomenų suvedimo į VTIPS klausimams, prašome kreiptis į VTIPS pagalbą:
el. paštu pagalba@valstybesturtas.lt ;
tel. (8 5) 268 4928, (8 5) 268 4938 ;
8 696 28078, 8 686 73806.

VTIPS – Nepateiktu duomenu ataskaita_2020-03-30


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions