Turto bankas dalijasi patirtimi su kitais valstybės turto nuomotojais dėl COVID-19

Pranešimas paskelbtas 2020 m. balandžio 2 d.

VĮ Turto bankas gauna iš valstybės turtą patikėjimo teise valdančių įstaigų paklausimus, kuriuose prašoma pateikti nuomonę dėl nuomos sutarčių vykdymo, nuomotojo galimybės pakeisti nuomos mokesčio mokėjimo tvarką ar atleisti nuo jo paskelbto karantino sąlygomis. Taip pat yra klausiama, ar karantino paskelbimas Lietuvoje galėtų būti prilyginama force majeure aplinkybei. Pažymime, kad VĮ Turto bankui nėra suteikti įgaliojimai oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo, todėl žemiau pateikta pozicija yra tik VĮ Turto banko nuomonė, kuri negali būti laikoma oficialiu teisės aiškinimu, taip pat nėra privaloma.

VĮ Turto banko manymu, karantino paskelbimas savaime nėra laikomas force majeure aplinkybe. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad LR Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, jog nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012). Tai reiškia, kad nenugalimos jėgos aplinkybe galėtų būti pripažinta ne karantino situacija kaip tokia, o tam tikros konkrečios karantino aplinkybės, susijusios su nuomininko veikla, objektyviai darančios sutarties vykdymą negalimą. Visgi priimta laikyti, kad mokėjimo pareigos atžvilgiu (o tokia yra pareiga mokėti nuomos mokestį) karantinas nėra force majeure, nes mokėjimai nėra uždrausti, tačiau tai gali būti sutarties vykdymo suvaržymas pasikeitus aplinkybėms (CK 6.204 str.), kas leidžia nuomininkui inicijuoti sutarties persiderėjimą. Nuomininkui norint pakoreguoti nuomos mokesčio dydį ar jo mokėjimo tvarką, remiantis CK 6.204 straipsniu, toks rašytinis prašymas turėtų būti reiškiamas tuojau pat po sutarties vykdymo suvaržymo. Gavus tokį prašymą (su objektyviais duomenimis pagrindžiančiais apyvartos/pelno, darbuotojų skaičiaus, darbo organizavimo pokyčius) nuomotojas galėtų priimti atitinkamus sprendimus dėl nuomos mokesčio sumažinimo, atidėjimo ar netaikymo, atsižvelgiant į konkretų sutarties vykdymo suvaržymą.

Verta paminėti, kad kiekvienu atveju reikėtų įvertinti, ar nuomininko veikla visiškai uždrausta karantino laikotarpiu ir nėra galimybės jos vykdyti alternatyviais būdais (pvz. kavinės gali ruošti maistą išsinešimui, parduotuvės gali veiklą vykdyti internetinėje erdvėje ir t.t.), ar nuomininkas anksčiau mokėjo nuomos mokestį tinkamai ir laiku (gal jau prieš karantino paskelbimą nuomos mokestis nebuvo mokamas) ir kitas aktualias aplinkybes.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions