Centralizuotai valdomo valstybės turto apimtys priartėjo prie 600 tūkst. kv. m

Pranešimas paskelbtas 2020 m. balandžio 27 d.

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas įgyvendindamas šeštąjį, priešpaskutinį, valstybės nekilnojamojo turto etapą, per 2019-uosius padidino centralizuotai valdomą turtą iki 585 tūkst. kv. m. Per praėjusius metus taip pat suorganizuota dvigubai daugiau aukcionų nei 2018 m. – 1505 aukcionai. Šių pagrindinių veiklos apimčių augimas lėmė, kad per 2019-uosius įmonė gavo 49 proc. daugiau pajamų nei 2018 m. – 8,18 mln. eurų.

Įgyvendinant penktąjį valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapą iš institucijų perimta 202 tūkst. kv. m administracinės ir kitos paskirties patalpų, taip valstybės centralizuotai valdomas turtas išaugo iki 585 tūkst. kv. m. Daugiausiai centralizuotai valdyti patalpų perimta iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (85,4 tūkst.) ir Užimtumo tarnybos (44,4 tūkst. kv. m) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Skaičiuojama, kad centralizuotai valdomas nekilnojamasis turtas valstybei per metus suteikė daugiau nei 3 mln. eurų sutaupymo efektą.

Per 2019 metus Turto bankas suorganizavo 1505 aukcionus, po kurių sudaryti 465 sandoriai dėl valstybei priklausančių nekilnojamojo turto objektų. Bendra suma už parduotus objektus sudarė 31,52 mln. eurų. Lėšos už parduotus objektus pervedamos į šalies biudžetą arba skiriamos valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimui. 

Pernai parduotos ir dvi valstybei priklausančios įmonės – poilsio namai „Baltija“ ir žemės ūkio bendrovės „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“. Už jas valstybės biudžetas pasipildė atitinkamai 4 mln. ir 1,76 mln. eurų.

„Praėję metai išsiskyrė itin sparčiu veiklos apimčių augimu. Pavyzdžiui, parduodamo turto veiklos apimtys išaugo dvigubai, valdomo turto – trečdaliu. Toks augimas pareikalavo tiek darbuotojų skaičiaus didėjimo, tiek investicijų į įvairius organizacinius įrankius – tai atsispindi ir finansiniuose įmonės rezultatuose“, – teigia Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Veiklos apimčių augimas lėmė, kad įmonės pajamos per metus išaugo 49 proc. iki 8,18 mln. eurų. Daugiausiai pajamų gauta už centralizuotai valdomo turto priežiūrą (3,16 mln. eurų), valstybės turto pardavimą (2,16 mln. eurų), valstybės nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimą (0,57 mln. eurų). Kitos Turto banko vykdomos veiklos – valstybei priklausančių įmonių privatizavimas, skolų išieškojimas  – įmonei atnešė 0,6 mln. eurų pajamų. Turto banko veikla 2019-aisias buvo pelninga, įmonė uždirbo 23 tūkst. eurų grynojo pelno.

Šiemet Turto bankas planuoja įgyvendinti šeštąjį, paskutinį, valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapą, kurio metu bus perimta 131 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės turto. Po šio etapo įgyvendinimo, centralizuotai valdomas valstybės turtas sudarys per 700 tūkst.  kv. m.

Taip pat planuojama tęsti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir modernizavimo projektus bei valdomo turto remonto darbus. Šiemet numatyta į 18 atnaujinimo projektų investuoti 18 mln. eurų, į pastatų remontus 5,2 mln. eurų, pastatų modernizacijos projektus – beveik 200 tūkst. eurų. Bendra investicijų  suma 2020-aisiais sudarys per 23 mln. eurų.

„Dėl susiklosčiusios situacijos, kaip ir visas nekilnojamojo turto sektorius, patiriame cikliškumą. Jei tokios tendencijos išliks ir toliau, tai peržiūrėsime savo pardavimo planus: didelių NT objektų pardavimus atidėsime, kad būtų užtikrinta tinkama grąža valstybei, kai rinka atsities. Artimiausiu metu koncentruosimės į mažesnių objektų pardavimus. Taip pat didesnį dėmesį skirsime valstybės turto atnaujinimo  projektams – ir dėl prognozuojamų statybos kainų mažėjimo, ir dėl pagalbos ekonomikai per viešąsias investicijas. Tam esame numatę per 23 mln. eurų. Taip pat dar vertiname apie 30 papildomų projektų, kuriuos būtų galima įgyvendinti, taip įliejant į ekonomiką dar papildomų lėšų“, – teigia M. Sinkevičius.

Įmonė, įgyvendindama centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, 2019 m. gruodžio 31 d. valdė 336,18 mln. eurų (likutine verte) vertės valstybės nekilnojamojo turto.

2019-ųjų metų pabaigoje Turto banke dirbo 203 darbuotojai.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions