Į biurus grįžtant darbuotojams, rekomendacijos, kaip organizuoti darbą

Pranešimas paskelbtas 2020 m. gegužės 7 d.

Nuo gegužės 18 d. švelninamos karantino sąlygos darbui biuruose. Turto bankas dalinasi patarimais klientams, kaip organizuoti darbą, kad būtų užtikrintas darbuotojų ir lankytojų saugumas.

Darbo vietoms ir jų priežiūrai biuruose:

 • tarp darbo vietų turi būti ne mažesnis nei 2 metrų atstumas, išskyrus atvejus, jeigu tarp darbo vietų yra įrengtos pertvaros;
 • laikytis saugaus 2 metrų atstumo vienas nuo kito;
 • siekiant užtikrinti, kad kuo mažiau darbuotojų dirbtų toje pačioje patalpoje, rekomenduojama apsvarstyti galimybę trūkstamas darbo vietas įrengti posėdžių salėse, poilsio kambariuose ir kitose nenaudojamose patalpose;
 • susirinkimus, pasitarimus rekomenduojama ir toliau organizuoti nuotoliniu būdu. Esant būtinumui, susitikimus gyvai rekomenduojame organizuoti, išlaikant saugų 2 metrų atstumą, bei ne ilgiau nei 15 minučių;
 • darbuotojai turėtų dirbti dėvėdami veido apsaugos priemones, išskyrus atvejus, kai patalpoje dirba vienas darbuotojas;
 • rekomenduojama biure turėti darbuotojų temperatūros matavimo prietaisus
 • organizuoti darbą taip, kad per pirmąsias dvi savaites biuro patalpose dirbtų ne daugiau kaip 50 procentų darbuotojų;
 • jeigu kabinetuose tarp fizinių darbo vietų nėra galimybės išlaikyti 2 metrų atstumo (išskyrus atvejus, jeigu tarp darbo vietų yra įrengtos pertvaros), rekomenduojama sudaryti grafiką, kurie darbuotojai, laikantis pariteto principo, kuriomis dienomis ir valandomis dirbs fizinėse darbo vietose, o kurie – nuotoliniu būdu;
 • sureguliuoti darbuotojų, valgančių biuruose įrengtose virtuvėse srautą, paskiriant padaliniams skirtingą laiką pietauti virtuvėse;
 • patalpos turi būti nuolat, ne rečiau kaip kas 1 valandą, vėdinamos;
 • dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) rekomenduojama dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 • rekomenduojama darbuotojams periodiškai, įskaitant po kiekvieno interesanto apsilankymo, dezinfekuotis savo darbo stalus ir kitus paviršius, kurie gali būti liečiami. Tuo tikslu rekomenduojama, kad kiekvienoje darbo vietų turinčioje patalpoje būtų dezinfekcinio skysčio.

Rekomendacijos lankytojų aptarnavimui:

 • Prioritetas teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui.
 • Klientai negali būti aptarnaujami darbo vietose, būtina apriboti aptarnaujamų vienu metu lankytojų skaičių. Užtikrinti, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. patalpos plotas arba vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas.
 • Lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
 • Aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai. Veido kaukes arba apsaugines veido priemones turi dėvėti ir lankytojus aptarnaujantys darbuotojai.

Prie įėjimo į įstaigos patalpas rekomenduojame pateikti šią informaciją:

 • kad biure nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše);
 • apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
 • kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions