KONKURSO TURTO STRATEGIJOS IR PLĖTROS DEPARTAMENTO PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. gegužės 20 d.

Plėtros skyriaus projektų vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 2124 Eur (bruto) (priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos).

Darbo pobūdis:

 • nekilnojamo turto plėtros projektų įgyvendinimas ir priežiūra;
 • viešųjų pirkimų, reikalingų projektų įgyvendinimui, inicijavimas;
 • sutarčių su tiekėjais priežiūra, kontrolė ir valdymas;
 • projektų komandos, rizikų bei suinteresuotų šalių kuravimas;
 • projektų dokumentacijos administravimas;
 • informacijos, reikalingos projektų rengimui bei įgyvendinimui, rinkimas ir apdorojimas,;
 • bendradarbiavimas ir komunikavimas su valstybinėmis institucijomis.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas socialinių ar technologijos mokslų srityje;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamo turto ar infrastruktūros objektų projektų valdymo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą ir statybą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ (Excel, Word, Power Point) programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas dirbti komandoje.

Privalumai:

 • projektų valdymo sertifikato PMP, IPMA ar lygiaverčio dokumento turėjimas;
 • BIM patirtis – ypatingas privalumas;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/pletros-skyrius-projektu-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-2124-eur-bruto-priklausomai-nuo-darbo-patirties-bei-kvalifikacijos-322;646360.html

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. birželio 2 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt, Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 695 30682, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780912, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions