KONKURSO TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGOMS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2020 m. gegužės 21 d.

Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus projektų vadovo (-ės) pareigybė (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 2124 Eur (bruto) (priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos).

Darbo pobūdis:

ENERGETINIAI AUDITAI:

 • duomenų energetiniams auditams teikimas;
 • energetinio audito išvadų analizė.

STATINIO PROJEKTAVIMAS:

 • statinio projektavimo užduoties parengimas;
 • projektavimo konkurso techninių sąlygų analizė, pastabų teikimas;
 • projektavimo paslaugų sutarties analizė, pastabų teikimas;
 • statinio projekto analizė, pastabų teikimas.

STATINIO STATYBA (rekonstravimas, paprastasis ir kapitalinis remontai):

 • statybos rangovo konkurso techninių sąlygų rengimas, analizė, pastabų teikimas;
 • statybos rangos darbų sutarties analizė, pastabų teikimas;
 • statybos darbų koordinavimas:
 • darbas su statybos dalyviais (rangovu, techniniu prižiūrėtoju, projekto autoriumi);
 • atliekamų darbų ir naudojamų medžiagų atitikimo rangos sutarčiai ir patvirtintam projektui kontrolė;
 • projektinių sprendinių pakeitimų derinimas.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas technologijos mokslų srityje;
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis nekilnojamo turto ar infrastruktūros objektų projektų valdymo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą ir statybą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Autocad“ programa ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas dirbti komandoje.

 Privalumai:

 • projektų valdymo sertifikato PMP, IPMA ar lygiaverčio dokumento turėjimas;
 • statinio statybos ir techninės priežiūros vadovo atestatas;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

http://portalas.vtd.lt/lt/turto-valdymo-ir-klientu-aptarnavimo-skyriaus-projektu-vadovas-bazinis-darbo-uzmokestis-nuo-2124-eur-bruto-priklausomai-nuo-darbo-patirties-bei-kvalifikacijos-322;646450.html

 

Kita informacija:

 • pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, t. y. iki 2020 m. birželio 3 d.;
 • pateikus pretendentams dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima VĮ Turto banko generalinis direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jei pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo;
 • pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis);
 • išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių skyriuje, el. p. Jurgita.Dunauskiene@turtas.lt, Grieze@turtas.lt, mob. tel. +370 695 30682, mob. tel. +370678 08999, tel. 85 2780912, tel. 85 2780942.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions