Turto banko vadovas M. Sinkevičius: valstybė turės tik tiek biurų, kiek reikės jos poreikiams

Mindaugas Sinkevičius
Pranešimas paskelbtas 2020 m. spalio 14 d.

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas šiemet įgyvendins paskutinį, šeštąjį, valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto centralizacijos etapą. Pabaigus jį, centralizuoto turto valdytojas iš viešojo sektoriaus institucijų bus perėmęs daugiau kaip 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties patalpų ir valstybės turto reforma įžengs į naują stadiją – optimizavimo pagal valstybės poreikius. Tai leis ne tik mažinti valstybės išlaidas turto išlaikymui, tačiau ir pagerins darbo sąlygas dirbantiems viešajame sektoriuje.

Šeštojo etapo metu Turto bankas iš valstybės institucijų perims apie 85 tūkst. kv. m ploto patalpų arba apie 160 objektų. Daugiausiai objektų planuojama perimti iš Sveikatos apsaugos ministerijai, Kultūros ministerijai bei Žemės ūkio ministerijai pavaldžių įstaigų. Kartu su šeštuoju etapu baigiama valstybei priklausančio administracinės paskirties turto centralizacija ir centralizuotai valdomas turtas sudarys kiek daugiau nei 700 tūkst. kv. m.

Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius sako, kad per penkerius metus, kai vyko reforma, pavyko įrodyti jos reikalingumą ir naudą, suvaldant išlaidas pastatų eksploatacijai, mažinant institucijų poreikį nuomai iš rinkos ir užtikrinant valstybei naudą iš jos nenaudojamo turto.

„Laikas parodė, kad centralizuoto turto valdytojas turi daugiau galimybių tiek derintis su tiekėjais, tiek atliepiant institucijų poreikius darbo vietoms. Laikas žengti kitą žingsnį – iki 2030 m. suformuoti tokį optimalų administracinės paskirties NT portfelį, kokio valstybei reikia. Tam ruošiamasi rengiant tiek pavienių miestų, tiek visos Lietuvos NT strategijos planus, iš kurių bus aišku, kiek valstybei užtenka administracinės paskirties turto. Prognozuojamas turto mažinimas  nuo 700 iki 400 tūkst. kv. m nėra tik skaičiai – už jų slepiasi ir geresnės sąlygos viešojo sektoriaus darbuotojams, nes optimizuojant turtą bus investuojama į esamų patalpų atnaujinimą ir modernizavimą bei naujų biurų statybas“, – sako M. Sinkevičius.

Įgyvendinant administracinės paskirties valstybės turto centralizaciją, gerinamas jo valdymas. Tai daroma įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“. Turto banke diegiamas procesinis valdymas, atliekama pagrindinių valdomo turto rodiklių stebėsena,  standartizuojamos pirkimų sutartys, ruošiamas valdomo turto standartas, skaitmenizuojamas turto valdymo procesas.

Pokyčiai atsispindi ir klientų vertinime

Kaip pasakoja už turto valdymą atsakingas Turto banko Turto valdymo departamento direktorius Marius Jakštas, su kiekvienu etapu centralizacija vyksta vis sklandžiau, tobulinamas tiek turto valdymas, tiek pats perėmimo procesas.

„Iki centralizacijos institucijos buvo pripratusios tvarkytis savarankiškai, tad vykstanti reforma yra gera partneriškų santykių mokykla – mums padedanti tobulėti ir teikti poreikius atitinkančias paslaugas, o institucijoms mokantis būti turto valdymo paslaugų klientais“, – sako M. Jakštas.

Šis bendradarbiavimas virsta naujovėmis, kurios padeda taupyti lėšas valstybei: tai ir centralizuotos pagrindinių NT priežiūros ir paslaugų teikimo sutartys, kurios leidžia sumažinti administravimo kaštus pagrindinėms turto valdymo paslaugoms; ir įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas, padedantis užtikrinti reikiamos kokybės paslaugas institucijoms.

Diegiami pokyčiai atsispindi ir vis augančiame teigiamame klientų vertinime: vos per pusmetį klientų pasitenkinimas Turto banko teikiamomis priežiūros paslaugomis išaugo 20 proc. punktų, o perimamo turto procesą klientai vertina 15  proc. punktų geriau nei anksčiau.

Valstybės nekilnojamo turto centralizacijos reforma, kurios pagrindinis tikslas yra didinti valstybinio turto valdymo efektyvumą, buvo pradėta dar 2015 metais. Administracinės paskirties valstybės turtas telkiamas centralizuoto turto valdytojo – valstybės įmonės Turto bankas – rankose, siekiant sumažinti tokio turto išlaikymo sąnaudas, užtikrinti valstybės institucijų poreikį nekilnojamajam turtui ir jį atnaujinti.

ES projektas

Apie ES finansuojamą projektą „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“ skirtas tobulinti valstybės turto valdymą. 2017-2020 m. įgyvendinamas projektas susideda iš trijų dalių: valstybės nekilnojamojo turto reformų modelio ir priemonių plano parengimo ir įgyvendinimo; operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo; reikalingų Valstybės turto informacinės paieškos sistemos patobulinimų diegimas. Įdiegus šias priemones, pagerės valstybės turto priežiūra ir stebėsena.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions