Su valstybės turto valdymo pokyčiai susipažino beveik 300 institucijų atstovų

Pranešimas paskelbtas 2020 m. spalio 21 d.

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas, siekdamas informuoti klientus apie esminius pokyčius valstybės turto valdyme, organizavo renginių ciklą „Valstybės turto valdymo pokyčiai“. Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje vykusius renginius aplankė ir nuotoliniu būdu stebėjo beveik 250 įvairių institucijų atstovų.

„2020 m. žymi ne tik valstybės turto centralizacijos pabaigą, tačiau įnešė pokyčių ir į santykius su klientais: reguliariai vykdome jų apklausas, įdiegėme Klientų aptarnavimo standartą, testuojame trikdžių valdymo sistemą ir kitus pakeitimus. Pokyčiai nemaži, tad norėjosi ne tik juos tiesiogiai pristatyti tiems, dėl kurių jie daromi, bet ir išgirsti klientų nuomonę bei reaguoti į ją“, – renginių aktualumą nusako Marius Jakštas, Turto banko Turto valdymo departamento direktorius.

Renginiai vyko rugsėjo 29 d. Vilniuje, spalio 1 d. Kaune,  spalio 6 d. Panevėžyje ir spalio 13 d. Klaipėdoje. Jų metu Turto banko specialistai pristatė tokias aktualias temas kaip perėjimas nuo panaudos prie nuomos, klientų apklausų rezultatai, klientų aptarnavimo standartas, trikdžių valdymo sistema, valymo standarto diegimas. Renginio dalyviams buvo sudarytos galimybės tiek dalyvauti tiesiogiai, tiek stebėti pristatymus nuotoliniu būdu.  Iš viso renginius stebėjo beveik 300 įvairių institucijų atstovų.

„Iš dalyvių skaičiaus ir gausybės klausimų, kurių sulaukėme, akivaizdu, kad renginiai buvo savalaikiai, o institucijoms reikia informacijos tiek apie bendrus procesus su valstybės turtu, tiek apie konkrečius sprendimus, tokius kaip valymo paslaugų kontrolė ar gedimų šalinimas. Stengsimės intensyvinti bendravimą, dažniau pateikdami aktualią informaciją – tam turėtų pasitarnauti ir naujienlaikraštis, skirtas turto valdymo aktualijoms“, – sako M. Jakštas.

Turto banko specialistai surinko iš renginių dalyvių jiems aktualiausius klausimus ir pateikė į juos atsakymus. Klausimus ir atsakymus galite rasti ČIA.

Vaizdo reportažą iš Vilniuje vykusio renginio rasite ČIA.

Renginiai yra Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamo projekto „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“ dalis. Įgyvendinant projektą, Turto banke diegiamas procesinis valdymas, atliekama pagrindinių valdomo turto rodiklių stebėsena, standartizuojamos pirkimų sutartys, ruošiamas valdomo turto standartas, skaitmenizuojamas turto valdymo procesas  ir kiti veiksmai, kuriais

Apie ES finansuojamą projektą „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“ skirtas tobulinti valstybės turto valdymą. 2017-2020 m. įgyvendinamas projektas susideda iš trijų dalių: valstybės nekilnojamojo turto reformų modelio ir priemonių plano parengimo ir įgyvendinimo; operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo; reikalingų Valstybės turto informacinės paieškos sistemos patobulinimų diegimas. Įdiegus šias priemones, pagerės valstybės turto priežiūra ir stebėsena.

Apie Turto banką

Turto bankas  –  tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Šiuo metu Turto bankas patikėjimo teise valdo apie 1 mln. kv. m ploto valstybei priklausančio nekilnojamojo turto. Be nekilnojamojo turto valdymo, Turto bankas atlieka tokias valstybės pavestas funkcijas kaip nenaudojamojo turto realizacija, valstybei priklausančių įmonių privatizavimas ir skolų išieškojimas.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions