Dėl nuomos mokesčių ir delspinigių už nuomą skaičiavimo karantino metu

Pranešimas paskelbtas 2020 m. lapkričio 6 d.

VĮ Turto bankas (toliau – Turto bankas) gauna nemažai prašymų sustabdyti/atidėti nuomos mokesčio ir/ar delspinigių mokėjimą dėl Lietuvoje prastėjančios epidemiologinės situacijos ir įvedamų veiklos apribojimų. Turto bankas pasirengęs bendradarbiauti, siekiant sumažinti nuomininkams tenkančią ekonominės veiklos apribojimo finansinę naštą, tačiau šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra priėmusi atitinkamų teisės aktų, leidžiančių Turto bankui taikyti nuomos mokesčio ir/ar delspinigių lengvatas.

Informuojame, kad Turto bankas, disponuodamas valstybei nuosavybės teise priklausančiu ir jo patikėjimo teise valdomu turtu, privalo griežtai laikytis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. Ši pareiga kyla iš Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – VSTVNDĮ) 9 straipsnyje įtvirtinto viešosios teisės principo, taip pat kitų šiame straipsnyje įtvirtintų disponavimo viešąja nuosavybe principų – visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo. Disponavimas valstybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu atliekamas pagal viešosios teisės principą, specialia VSTVNDĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Turto bankas šiuo metu negali tenkinti tokio pobūdžio prašymų, tačiau tokia galimybė gali atsirasti ateityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus atitinkamus teisės aktus.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions