ATRANKOS Į PANEVĖŽIO REGIONO GRUPĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGAS SKELBIMAS

Pranešimas paskelbtas 2021 m. gegužės 19 d.

Šiuo metu ieškome Panevėžio regiono grupės techninės priežiūros vadovo (-ės)

Tavo pagrindinės užduotys bus:

 • dalyvauti pastatų, statinių modernizavimo atnaujinimo projektų rengimo grupėse, savo kompetencijos ribose teikiant pasiūlymus, kartu su kitais statybos dalyviais kontroliuoti atliekamų darbų kokybę bei atitikimus projektui, dalyvauti statybos užbaigimo komisijose;
 • organizuoti pastatų, statinių preliminarių remonto darbų sąmatų parengimą;
 • organizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio Turto banko patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo NT eksploataciją, koordinuoti ir kontroliuoti darbų ar paslaugų vykdymą, kurios yra susijusios su pastatų priežiūra (techninė priežiūra, valymas, apsauga ir kt.), užtikrinti STR reikalavimų vykdymą (savo atsakomybės ribose);
 • įgyvendinti klientų aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimą, veiklos vertinimo, rizikų valdymo plane/atsako plane numatytas rizikų valdymo priemones, kurias pavesta vykdyti pagal rizikų valdymo planą, ir kitus veiklos palaikymo reikalavimus vykdant veiklą;
 • nagrinėti Turto bankui adresuotus ir Techninės priežiūros vadovui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošti į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • dalyvauti valstybės nekilnojamojo turto perėmimo procese;
 • administruoti paslaugų tiekėjų sutartis, kurios yra susijusios su pastato priežiūra, stebėseną, savalaikiai inicijuoti naujų sutarčių pirkimo procesą, rengti technines specifikacijas viešiesiems pirkimams dėl paslaugų, prekių įsigijimo NT objektų priežiūrai (eksploatacijai) užtikrinti ir kitoms paslaugoms teikti, valdant, naudojant NT;
 • kontroliuoti paslaugų tiekėjų sutartis, atliekamas paslaugas, priimti atliktas paslaugas pasirašant darbų atlikimo aktą, reikalauti paslaugų tiekėjų atskaitingumo.

Tikimės, kad tu:

 • turi ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą inžinerijos mokslų studijų kryptyje;
 • turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį nekilnojamojo turto (toliau – NT) valdymo, NT priežiūros srityje ar statybos srityje, statybos darbų vadovo, projektų vadovo;
 • išmanai pastatų, statinių konstrukcinės dalies principus, pastatų vidaus sistemų ir jų sandaros (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis, nuotekos ir t. t.), statybos procesus;
 • gerai išmanai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, ir gebi juos taikyti praktikoje;
 • išmanai saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles;
 • gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • turi gerus darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžius;
 • turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
 • esi iniciatyvus, darbštus, pareigingas.

Privalumais būtų laikoma:

 • darbo su sąmatų skaičiavimo programomis patirtis;
 • darbo su „AutoCad“, „Labbis“ programomis patirtis;
 • Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas, bet kurios srities atestatas statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • asmens, atsakingo už šilumos ūkį bei elektros ūkį pažymėjimai;
 • geros anglų, rusų kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).

Mes siūlome:

 • vertingą darbo patirtį, iššūkių kupiną kasdienybę bei asmeninį ir profesinį augimą;
 • laisvę idėjom ir galimybę prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo;
 • puikią komandą, vadovų ir kolegų palaikymą;
 • bazinį darbo užmokestį nuo 1397 Eur iki 2011 Eur (bruto) (priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos). Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintama atlygio dalis.

Tavo būsima darbo vieta – Respublikos g. 62, Panevėžys.

Prisijunk prie mūsų komandos! Atsiųsk savo CV su prierašu „Panevėžio techninės priežiūros vadovas“  iki 2021 m. birželio 2 d. el. paštu cv@turtas.lt Jei turi klausimų, kreipkis telefonu +37061446825 arba el. p. Vykante.Makaraviciene@turtas.lt Konfidencialumą garantuojame.

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV, pasibaigus atrankai, bus saugomas Turto banko vidinėje duomenų bazėje 6 mėn. su tikslu pasiūlyti Jums dalyvauti kitose atrankose. Bet kokia pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia ir bus teikiama Turto banko atsakingiems darbuotojams tik tokiu atveju, jei Jūs pateksite į kitą atrankos etapą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su pateiktomis sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions