Privatumo pranešimas

Pranešimas paskelbtas 2021 m. lapkričio 16 d.

Viešos rinkos konsultacijos, vyksiančios 2021-11-26, dalyviams

Kas yra Viešos konsultacijos dalyvių asmens duomenų valdytoja?

Valstybė įmonė Turto bankas (toliau – TB)

Įmonės kodas: 112021042

Adresas: Kęstučio g. 45, 01402 Vilnius

Tel. (8 5) 278 0900

El. paštas info@turtas.lt

www.turtas.lt

 

TB duomenų apsaugos pareigūnas Sigitas Jablonskis

Teisės skyriaus vyriausiasis teisininkas

Adresas: Kęstučio g. 45, 01402 Vilnius

Tel. (8 6) 0146 558,

El. p. sigitas.jablonskis@turtas.lt

 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi viešos konsultacijos dalyvių asmens duomenys?

Viešos rinkos konsultacijos (toliau – konsultacijos) dalyvių asmens duomenys tvarkomi:

  1. registracijos į konsultacijas tikslu;
  2. konsultacijos vykdymo nuotoliniu būdu tikslu.

Informuojame, kad LR 19 str. 4 d., valstybės įmonei Turto bankui, kaip centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui yra pavesta vykdyti centralizuotai valdomo administracinės paskirties nekilnojamojo turto atnaujinimo projektus, kurių tinkamam įgyvendinimui ir yra rengiamos konsultacijos. Atsižvelgiant į tai, asmens duomenys tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu (t. y. asmens duomenys tvarkomi vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas).

 

Kokie viešos konsultacijos dalyvių asmens duomenys tvarkomi?

Informuojame, kad bus tvarkomi šie konsultacijos dalyvių asmens duomenys:

  1. registracijos į konsultacijos tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas), IP adresas;
  2. konsultacijos vykdymo nuotoliniu būdu tikslu: prisijungimo duomenys (vardas, pavardė), vaizdo ir/ar garso duomenis (jei dalyvis nuspręs įsijungti vaizdo kamerą ir/ar mikrofoną), komentarai (jei dalyvis konsultacijos metu rašys komentarus).

Pabrėžiame, kad dalyvavimas konsultacijose yra savanoriškas, todėl į juos registruotis ir juose dalyvauti neprivalote. Jei nuspręsite juose dalyvauti, tuomet savo pirmiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote (išskyrus vaizdo ir/ar garso duomenis bei komentarus), nes be jų TB negali Jūsų užregistruoti į konsultacijas ir sudaryti sąlygas juose dalyvauti.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei konsultacijų metu rašysite komentarus į MS Teams kanalą ir/arba įsijungsite vaizdo kamerą ar mikrofoną, šie asmens duomenys bus matomi kitiems konsultacijos dalyviams.

 

Kam bus teikiami viešos konsultacijos dalyvių asmens duomenys?

Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, konsultacijos dalyvių asmens duomenys gali būti perduoti teismams ar kt. teisėsaugos institucijoms.

 

Kiek laiko bus saugomi viešos konsultacijos dalyvių asmens duomenys?

Konsultacijos dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi konsultacijos organizavimo laikotarpiu (iki 2021-11-26) ir 2 savaites po konsultacijų.

 

Kokias teises turi viešos konsultacijos dalyvių ir kaip jas įgyvendinti?

Konsultacijos dalyviai, kaip duomenų subjektai, turi teisę kreiptis į TB dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, t. y. turit šias teises:

  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. Teisę susipažinti su duomenimis;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  6. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (tokiu atveju negalėsite dalyvauti konsultacijose).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą TB galite rasti čia.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions