DĖL 2021 M. SĄNAUDŲ IR KITŲ DUOMENŲ PATEIKIMO Į VTIPS

Pranešimas paskelbtas 2022 m. sausio 14 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – Taisyklės), 4 punktu, Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamas duomenų už 2021 metus pateikimo į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą kalendorius ir nustatoma, kad turto valdytojai duomenis į VTIPS privalo pateikti  iki 2022 m. kovo 31 d.

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. P1-8.

Kilus duomenų suvedimo į VTIPS klausimams, prašome kreiptis į VTIPS pagalbą:
el. paštu pagalba@valstybesturtas.lt ;
tel. 8 696 28078, 8 686 73806


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions