2010-11-03 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2010 m. lapkričio 3 d.
  1. Dėl AB Turto banko 2011-2013 metų strateginio plano patikslinimo

Patvirtintas AB Turto banko 2011-2013 metų strateginis planas, kuris bus pateiktas Finansų ministerijai.

AB Turto banko strateginis veiklos planas 2011-2013

  1. Dėl AB Turto banko 2010 m. pajamų ir sąnaudų sąmatos ir investicijų į banko ilgalaikį turtą projektų

Vadovaujantis AB Turto banko įstatų 33 punktu, pritarta AB Turto banko 2010 m. pajamų ir sąnaudų sąmatos ir investicijų į AB Turto banko ilgalaikį turtą projektams, kurie bus pateikti stebėtojų tarybai bei akcininkui.

2010 metų pajamų ir sąnaudų sąmatos projektas

Dėl patikslintų AB Turto banko 2010 metų pajamų ir sąnaudų sąmatos ir investicijų į AB Turto banko ilgalaikį turtą

Atlygio už skolų administravimą ir kompensuojamų sąnaudų dydžio skaičiavimai

Investicijų į AB Turto banko ilgalaikį turtą 2010 metų plano projektas

  1. Dėl Darbo su skolomis vadovo pakeitimų

Priimtas AB Turto banko valdybos 2010-11-03 nutarimas SK2-7 „Dėl Darbo su skolomis vadovo pakeitimų“, kuriuo pakeista skyriaus „Skolų realizavimas“ dalis „Sprendimų dėl skolų realizavimo priėmimas“.

Dėl AB Turto banko darbo su skolomis vadovo pakeitimų

  1. Dėl objekto Tilžės g. 13, Klaipėdoje vertės
  2. Dėl pastato ir žemės sklypo Pušų g. 23/ Kęstučio g.25, Vilniuje tikėtinos pardavimo kainos

Iš esmės pritarta pateiktiems siūlymams turto pardavimui siūlyta verte ir kad įvertinti kitų objektų ir žemės pardavimo perspektyvą, nutarta paprašyti informacijos apie Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtus sprendimus, susijusius su Žemės reformos įstatymo taikymu.

  1. Dėl AB Turto banko valdomo atnaujintino (parduodamo) turto reklamos

Klausimo svarstymas atidėtas ir pavesta Turto plėtros skyriui kitam valdybos posėdžiui parengti kompleksišką pasiūlymą, kokias reklamos priemones planuojama naudoti organizuojant efektyvesnį atnaujintino (parduodamo) valstybės nekilnojamojo turto pardavimą.

  1. Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ prašymo

Pritarta Aktyvų valdymo departamento pateiktai išvadai „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašymo prisiimti naujus įsipareigojimus“.

  1. Dėl leidimo AB Warta Glass Panevėžys pratęsti sąskaitos kreditavimo sutartį

Suteiktas leidimas AB Warta Glass Panevėžys pasirašyti su AB DnB Nord banku sąskaitos kreditavimo sutartį, numatant tam tikras kreditavimo sutarties sąlygas ir terminus.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions