2011-04-29 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2011 m. balandžio 29 d.
  1. Dėl pritarimo AB Turto banko ( nuo 2011-04-01 pertvarkyto į VĮ Turto banką) 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto

Pritarta AB Turto banko (nuo 2011-04-01 pertvarkyto į VĮ Turto banką) 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, kurį pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22 straipsnį sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir AB Turto banko (nuo 2011-04-01 pertvarkyto į VĮ Turto banką) 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir nutarta teikti juos įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions