2012-01-20 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2012 m. sausio 20 d.
  1. Dėl VĮ Turto banko 2012-2014 metų strateginio veiklos plano

Pritarta VĮ Turto banko 2012-2014 metų strateginio veiklos plano projektui, kuris bus teikiamas Finansų ministerijai tvirtinti.

VĮ Turto banko_2012-2014 metų strateginis veiklos planas

  1. Dėl VĮ Turto banko 2012 metų išlaidų sąmatos

Pritarta VĮ Turto banko 2012 metų išlaidų sąmatos projektui, kuris bus teikiamas Finansų ministerijai tvirtinti.

  1. Dėl VĮ Turto banko 2012 metų ilgalaikio turto įsigijimo plano

Patvirtintas VĮ Turto banko 2012 metų ilgalaikis turto įsigijimo planas.

  1. Dėl VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybės turto nurašymo

Pritarta VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.P1-4 VĮ turto banko pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio valstybės turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. Lt, nurašymui.

  1. Dėl pritarimo VĮ Turto banko darbo su atnaujinamu valstybės nekilnojamuoju turtu tvarkos aprašui

Pritarta VĮ Turto banko darbo su atnaujinamu valstybės nekilnojamuoju turtu tvarkos aprašo projektui.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions