2015-01-26 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2015 m. sausio 26 d.
  1. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto (statinių su nuomojamu žemės sklypu Tetervinės vs., Labanoro sen., Švenčionių r.), įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, viešo aukciono sąlygoms
  2. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto (patalpų Rukloje, Kaune ir Vilniuje), įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, viešų aukcionų sąlygoms
  3. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto (statinių su žemės sklypais K. Donelaičio g. 25 ir Kęstučio g. 9A, Kaune; Pravieniškių g. 6, Pravieniškių II k., Kaišiadorių r., V.Krėvės g. 4 ir 6, Druskininkuose, Taikos pr. 62, Klaipėdoje; Gudelių k., Šiaulių r.), įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, viešų aukcionų sąlygoms

Pritarta aukcionų sąlygoms ir pavesta valstybės įmonės Turto banko generaliniam direktoriui pas patvirtinti.

  1. Dėl valstybės įmonės Turto banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pakeistas Valstybės įmonės Turto banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Turto banko valdybos 2011 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. SK2-67, 4 ir 5 punktai ir jie išdėstyti taip:

„4. Turto bankas gali apmokėti tik tokį Turto banko darbuotojo kvalifikacijos kėlimą, kuris susijęs su darbuotojo Turto banke einamomis pareigomis (darbu) arba darbu, kuris pasiūlytas darbuotojui dirbti ateityje Turto banke ir darbuotojas sutiko su pateiktu pasiūlymu, tačiau ne daugiau kaip 1400 Eur per metus vienam Turto banko darbuotojui.

5. Sprendimą dėl Turto banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir lėšų šiam tikslui iki 1400 Eur (vienam Turto banko darbuotojui per metus) skyrimo priima Turto banko generalinis direktorius darbuotojo, atsakingo už kvalifikacijos kėlimą, teikimu, esant Turto banko valdybos patvirtintoje išlaidų sąmatoje kvalifikacijos kėlimui numatytų lėšų.“

  1. Dėl valstybės įmonės Turto banko komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimo

Patvirtintas Valstybės įmonės Turto banko komercinių paslapčių sąrašą.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions