2016-04-12 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2016 m. balandžio 12 d.
 1. Dėl valstybės įmonės Turto banko 2016-2019 metų strateginio veiklos plano projekto

Pritarta ir nuspręsta teikti tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai valstybės įmonės Turto banko 2016-2019 m. strateginio veiklos plano projektą.

 1. Dėl valstybės įmonės Turto banko 2016 metų ilgalaikio turto įsigijimo plano

Patvirtintas valstybės įmonės Turto banko 2016 metų ilgalaikio turto įsigijimo planas.

 1. Dėl valstybės įmonės Turto banko 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos

Pritarta ir nuspręsta teikti tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai valstybės įmonės Turto banko 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.

 1. Dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo susitarimo su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pakeitimo ir darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų atlikimo sutarties sudarymo

Pritarta 2014 m. rugsėjo 30 d. susitarimo dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo  Nr. (10.9-52-14)-T8-137/FT-182/8P-14-294 su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pakeitimo projektui ir pavesta valstybės įmonės Turto banko generaliniam direktoriui jį pasirašyti.

 1. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais viešo tiesioginio aukciono sąlygoms
 2. Dėl pritarimo Anykščių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto viešo elektroninio aukciono sąlygoms
 3. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais), viešo aukciono sąlygoms
 4. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (butų ir patalpų) viešo aukciono sąlygoms
 5. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais) viešo aukciono sąlygoms
 6. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto (butų ir patalpų), įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą viešo aukciono sąlygoms
 7. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais) viešo aukciono sąlygoms
 8. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (butų ir patalpų), viešo aukciono sąlygoms
 9. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (butų ir patalpų) viešo aukciono sąlygoms
 10. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais) viešo elektroninio aukciono sąlygoms
 11. Dėl pritarimo parduodamo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais) viešo aukciono sąlygoms

Pritarta aukcionų sąlygoms ir pavesta valstybės įmonės Turto banko generaliniam direktoriui jas patvirtinti.

 1. Dėl valstybės įmonės Turto banko 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto

Pritarta ir nuspręsta teikti tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai:

  1. Valstybės įmonės Turto banko 2015 metų veiklos ataskaitą;
  2. Valstybės įmonės Turto banko 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį, kurio nepriklausomą auditą atliko BDO auditas ir apskaita, UAB auditoriai ir kurį pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22 straipsnį sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas;
  3. Valstybės įmonės Turto banko 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions