2017-05-25 Valdybos posėdis

Pranešimas paskelbtas 2017 m. gegužės 25 d.
  1. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (statinių su parduodamais žemės sklypais) viešo elektroninio aukciono sąlygoms.
  2. Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto, įtraukto į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą (butų ir patalpų) viešo elektroninio aukciono sąlygoms. 

    Pritarta aukcionų sąlygoms ir pavesta valstybės įmonės Turto banko generaliniam direktoriui jas patvirtinti.

  3. Dėl valstybės įmonės Turto banko 2017–2020 metų strateginio veiklos plano projekto. 

    Nutarta pritarti ir teikti tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai valstybės įmonės Turto banko 2017–2020 m. strateginio veiklos plano projektą.

  4. Dėl valstybės įmonės Turto banko 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos.

    Nutarta pritarti ir teikti tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai valstybės įmonės Turto banko 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektą.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions