Skelbimas dalyvauti Valstybės įmonės Turto banko nepriklausomų valdybos narių atrankoje

Pranešimas paskelbtas 2018 m. vasario 5 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija įgyvendinanti valstybės įmonės Turto banko (įmonės kodas 112021042; įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius) savininko teises ir pareigas, skelbia 3 nepriklausomų valstybės įmonės Turto banko (toliau – Įmonė) valdybos narių atranką.

Įmonės valdybos nario kadencija – 4 metai.

Įmonės interneto svetainė http://www.turtas.lt/, nuoroda įmonės interneto svetainėje į Įmonės strategiją http://www.turtas.lt/wp-content/uploads/2017/09/VĮ-Turto-banko-2017-2020-metų-strateginis-veiklos-planas.pdf. Informacija apie Įmonę skelbiama Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje http://vkc.sipa.lt/imones/turto-bankas.

Pretenduojantys į Įmonės nepriklausomus valdybos narius kandidatai turi atitikti:

 – bendruosius reikalavimus, nurodytus skelbimo priedo, kuris yra šio skelbimo sudėtinė dalis – Valstybės įmonės Turto banko valdybos narių atrankos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punkte;
– specialiuosius reikalavimus, patvirtintus finansų ministro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-34, nurodytus skelbimo priedo – Aprašo 6 punkte;
– nepriklausomumo kriterijus, nurodytus skelbimo priedo – Aprašo 3.6 papunktyje.

Kandidatai gali pretenduoti daugiau nei į vieną kompetencijų sritį, nurodytą skelbimo priedo – Aprašo 3.4 papunktyje, tačiau bus atrenkami 3 nepriklausomi valdybos nariai, turintys šias kompetencijas šiose srityse:

– strateginio planavimo ir valdymo (nekilnojamojo turto valdymo principų išmanymas būtų vertinamas kaip privalumas) (1 narys);
– finansų valdymo (1 narys);
– žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo (1 narys).

Kandidatų, pretenduojančių į Įmonės nepriklausomus valdybos narius, atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatai skelbimo priedo – Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus Įmonei pateikia per 20 kalendorinių dienų nuo šios atrankos paskelbimo Įmonės http://www.turtas.lt/ interneto svetainėje, Juridinių asmenų registre dienos, t. y. iki 2018 m. vasario 25 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus Įmonei gali pateikti šiuo adresu: Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius, toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai; dokumentai priimami kabinete Nr. 216 (iš anksto suderinus laiką);
arba
2) paštu – registruotu laišku, adresu Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius,
arba
3) elektroniniu paštu – Jolita.Grieze@turtas.lt.

Kontaktinis asmuo – Jolita Griežė, Personalo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 852780942, el. p. Jolita.Grieze@turtas.lt.
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Daiva Baliukonienė, Personalo ir administravimo skyriaus vadovė, tel. 852780912, el. p. Daiva.Baliukoniene@turtas.lt.

Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

PRIEDAS.
Valstybės įmonės Turto banko valdybos narių atrankos aprašas
1 priedas. Prašymas  ir sąžiningumo deklaracija
2 priedas. Interesų deklaracija


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions