Giraitės ginkluotės gamyklos vieno nepriklausomo valdybos nario atrankos pokalbis

Pranešimas paskelbtas 2018 m. kovo 2 d.

Kviečiame visuomeninių organizacijų ar asociacijų atstovus (toliau – atrankos stebėtojai),

dalyvauti akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos vieno nepriklausomo valdybos nario, turinčio strateginio planavimo ir valdymo kompetencijas, atrankos pokalbyje.

Atrankos pokalbis  vyks 2018 m. kovo 19 d., valstybės įmonės Turto banko posėdžių salėje (Nr. 209), adresu Kęstučio g. 45, Vilnius. Pradžia 13.00 val.

Visuomeninės organizacijos ar asociacijos apie savo deleguojamus atrankos stebėtojus privalo pranešti valstybės įmonei Turto bankui elektroniniu paštu info@turtas.lt ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas.

Vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ 44 punktu, atrankos stebėtojai ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atrankos procedūrų ar dalyvavimo jose pradžios privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (forma pridedama) neatskleisti tretiesiems asmenims duomenų, valstybei atstovaujančios institucijos ir valstybės valdomos įmonės konfidencialios informacijos, kurią sužinojo per atranką.

Pasižadėjimo neatskleisti duomenų ir konfidencialios informacijos forma


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions