Turto bankas pradėjo Lukiškių komplekso analizę

Pranešimas paskelbtas 2019 m. gruodžio 12 d.

Vykdydamas Vyriausybės nutarimą ir ieškodamas kaip geriausiai įveiklinti Lukiškių kalėjimo kompleksą ir teritoriją,  valstybės nekilnojamąjį turtą valdantis ir jo priežiūrą užtikrinantis Turto bankas pradėjo komplekso analizę. Ji apims istorinę, sociokultūrinę, architektūrinę, urbanistines, rinkos ekonomikos komplekso plotmes. Analizė bus viešai pristatyta 2020 m. pradžioje ir jos pagrindu bus svarstomos konkrečios įveiklinimo idėjos.

Pasak projekto kuratorės Ingos Urbonaitės-Vadoklienės,  šiuo metu jau pradedamas pasirengiamasis etapas kompleksinei esamos būklės analizei atlikti, visuomenės bei suinteresuotų grupių poreikiams ir lūkesčiams nustatyti. Tuo tikslu bus rengiami įvairūs susitikimai su įvairių bendruomenių, suinteresuotų grupių ir organizacijų atstovais, darbinės-kūrybinės sesijos.

„Svarbu į šį unikalų objektą pasižiūrėti iš įvairių teminių pusių, įvertinti, kaip geriausiai šis objektas galėtų pasitarnauti ateities visuomenei, atsižvelgiant į daugialypę istorinę, kultūrinę, architektūrinę-kultūros paveldo vertę, urbanistinę objekto reikšmę Vilniaus miesto struktūroje“, – sako I. Urbonaitė-Vadoklienė.

Analizė bus ruošiama kartu su mažąja bendrija „Martyno Marozo architektūra ir planavimas”, UAB „Eurointegracijos projektai“ ir UAB „Solid Real“. Analizės medžiaga bus viešai pristatoma 2020 metų pradžioje vyksiančiame viešame renginyje, į diskusiją įtraukiant plataus spektro specialistus, suinteresuotas grupes ir plačiąją visuomenę. Diskusijoje išsakytų minčių ir atliktos analizės pagrindu planuojama organizuoti kūrybines dirbtuves, siekiant išgryninti geriausią veiklos modelį bei programą šiam unikaliam objektui.

 „Kūrybinių dirbtuvių metu siekiama išgryninti tiek trumpalaikių, tiek ir ilgalaikių veiklų programą. Į kūrybinį procesą siekiama įtraukti kuo įvairesnį specialistų ratą: architektus, kūrybininkus, verslo strategus, antropologus, kultūros atstovus, nekilnojamo turto vystymo specialistus, analitikus, paveldosaugininkus ir kitus specialistus“, – teigia projekto kuratorė. Kūrybinėms dirbtuvėms pasibaigus perspektyviausias idėjas vertins ir rekomendacijas teiks ekspertai ekonominiu, sociokultūriniu, architektūriniu ir paveldosauginiu aspektu.

Tikimasi, kad apsvarsčius ir išsigryninus įvairius Lukiškių komplekso panaudojimo scenarijus, radus stiprią ir tvarią veiklos koncepciją, nustačius galimus pastato naudotojus ir  įvertinus jų poreikius bei galimus veikimo principus, bus galima formuoti užduotį architektūriniams sprendiniams. Kokia forma bus pasirinkta – architektūrinės dirbtuvės, konkursas ar abi – dar nenuspręsta.

2019 m. liepos mėnesį Vyriausybė nutarimu nurodė Turto bankui atlikti Lukiškių komplekso galimybių studiją, išgryninant geriausius objekto įveiklinimo būdus. Turto bankas ruošia tik galimybių studiją, jam pastato valdymas nėra perduotas.

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas buvo uždarytas šių metų liepos 2 d. Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą sudaro šešių pastatų kompleksas, išsidėstęs beveik 2 hektarų plote Vilniaus centre. Kompleksą sudaro administracinis pastatas, Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės pastatas, gamybinis pastatas, kalėjimo pastatas, kalėjimo-ligoninės pastatas, tvora ir kontrolinis perėjimo postas. 1904 m. baigtas statyti pastatas į Kultūros vertybių registrą įtrauktas nuo 2002 metų.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions