Trečdalis Lukiškių kalėjimo komplekso bus skiriama edukacinėms reikmėms, likusi – išnuomojama ir parduodama

Lukiškių kalėjimo komplekso maketas. E. Čingos nuotr.
Pranešimas paskelbtas 2020 m. birželio 18 d.

Trečdalis Lukiškių kalėjimo pastatų bus skiriama visuomeninėms edukacinėms reikmėms švietimo, kultūros, inovacijų, technologijų srityse bei kitiems visuomenės viešiems poreikiams tenkinti, likusi dalis bus perduodama ilgalaikei nuomai, o ligoninės pastatai – parduodami. Tokiam Lukiškių kalėjimo pastatų ir teritorijos vystymo scenarijui šiandien pritarė Vyriausybė, remdamasi VĮ Turto banko parengta komplekso įveiklinimo galimybių studija.

„Atsižvelgę į visuomenės ir įvairių institucijų išsakytus lūkesčius ir norus, šiandien priėmėme sprendimą, kuriuo sudaromos sąlygos ir istorinės atminties įprasminimui bei kartu užtikrinama didžiausia nauda valstybei kaip komplekso savininkei. Visuomeninės dalies vystymas ir ilgalaikė nuoma yra optimalus sprendimas, atsižvelgiant į komplekso reikšmę ir daugiafunkciškumą, ekspertinį vertinimą bei visuomenės interesus“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Pernai uždaryto Lukiškių kalėjimo kompleksą sudaro 17.292,11 m2 pastatų  ir ~ 2.2 ha žemės. VĮ Turto bankas vertino 5-is Lukiškių kalėjimo vystymo scenarijus. Visuose scenarijuose buvo prieita prie nuomonės, kad Lukiškių komplekso dalį, kurioje buvo įsikūrusi ligoninė tikslinga parduoti, o dėl likusio komplekso dalies  buvo vertinamos tokios alternatyvos: viso likusio komplekso vystymas, visuomeninės dalies vystymas ir likusios dalies pardavimas;  visuomeninės dalies vystymas ir likusios dalies ilgalaikė nuoma,  viso likusio komplekso pardavimas ir viso likusio komplekso ilgalaikė nuoma (VĮ Turto banko parengtą Lukiškių kalėjimo įveiklinimo galimybių studiją galite rasti čia).

Pagal pasirinktą scenarijų, ligoninės pastatus (3 400 m²)  ir sklypą numatoma parduoti už maždaug 6 mln. eurų viešame aukcione, visuomeninę dalį (4 231 m² ) panaudoti edukacinėms veikloms, o likusią  dalį (14 531 m²) išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu.  

Įgyvendinti šį scenarijų numatoma per 4–5 metus (pastato paruošimas pardavimui gali trukti iki 2 metų, nuomos konkursas – iki 3 metų, vystymas – iki 5 metų). Skaičiuojama, kad valstybinės dalies vystymui prireiks apie 10,9 mln. eurų investicijų.

Visuomeninėje dalyje numatoma plėtoti edukacines veiklas, orientuotas į visuomenės pažangai būtinų kompetencijų puoselėjimą per švietimą, kultūrą, inovacines ir technologines sritis. Šiam tikslui bus telkiamos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto, Kultūros, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pajėgos, bus bendradarbiaujama ir su Vilniaus miesto savivaldybe.

Šiandienos posėdžio metu Vyriausybė nusprendė, kad Lukiškių kalėjimo komplekso valdymas perduodamas VĮ Turto bankui, kartu pavedant parduoti pastatus, vykdyti laikinas veiklas, vystyti visuomeninę dalį bei organizuoti ilgalaikės nuomos konkursą. Nuomojamos dalies įveiklinimo projektą planuojama pripažinti valstybei svarbiu projektu. Tikimasi, kad rinka sugebės maksimaliai išnaudoti šio Lukiškių kalėjimo daugiafunkciškumą ir pasiūlyti inovatyvius, kompleksinius ir išradingus sprendimus dėl komplekso dalies įveiklinimo, kurie sudarys sąlygas šalies gyventojams, miestiečiams ir svečiams susipažinti su šiuo istoriniu objektu, dalyvauti įvairiose veiklose.

Papildoma informacija:

  • Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas buvo uždarytas 2019 m. liepos 2 d. Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą sudaro šešių pastatų kompleksas, išsidėstęs apie 2 hektarų plote Vilniaus centre. Kompleksą sudaro administracinis pastatas, Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės pastatas, gamybinis pastatas, kalėjimo pastatas, kalėjimo-ligoninės pastatas, tvora ir kontrolinis perėjimo postas. 1904 m. baigtas statyti pastatų kompleksas į Kultūros vertybių registrą įtrauktas nuo 2002 metų ir turi Nacionalinės kultūros vertybės statusą.
  • Vyriausybė 2019 m. liepos 31 d. nutarimu pavedė VĮ Turto bankui atlikti Lukiškių komplekso galimybių studiją, išgryninant geriausius objekto įveiklinimo būdus.
  • Ruošiant Lukiškių kalėjimo komplekso įveiklinimo galimybių studiją VĮ Turto bankas atliko esamos Lukiškių kalėjimo komplekso situacijos bei užsienio gerosios praktikos analizes. Siekiant įvertinti komplekso panaudojimo poreikį, buvo raštu apklaustos suinteresuotos institucijos ir grupės, surengtas kompleksui skirtas tarptautinis forumas bei kūrybinės diskusijos su institucijomis, suinteresuotomis pusėmis, visuomenės atstovais, konsultuotasi su kitomis ministerijomis, Vilniaus miesto savivaldybe.
  • Apibendrinus visą surinktą informaciją VĮ Turto bankas suorganizavo ekspertų kūrybines dirbtuves, kurių metu išgrynintos geriausios komplekso panaudojimo alternatyvos bei įvertintas ekonominis šių siūlymų pagrįstumas.

Finansų ministerijos informacija, E.Čingos nuotr.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions